2011-06-13 14:58:35

"Regina Caeli": Benedikts XVI lūdzas par mieru


Pēc Vasarsvētku Euharistijas svinībām Benedikts XVI kopā ar Itālijas un citu zemju ticīgajiem skaitīja mariānisko lūgšanu „Regina Caeli”. Viņš piesauca Svēto Garu un lūdzās par mieru pasaulē: „Lai dialogs gūst virsroku pār ieročiem un lai cilvēka cieņas respekts pārspēj atsevišķo pušu intereses”.

Pāvests atgādināja, ka Vasarsvētkos noslēdzas Lieldienu liturģiskais laiks. Lieldienu noslēpums – Kristus ciešanas, nāve un augšāmcelšanās, kā arī Viņa debesīs uzkāpšana – vainagojas ar Svētā Gara nonākšanu pār apustuļiem, kuri kopā ar Mariju vienojās lūgšanā. Benedikts XVI norādīja, ka tā ir Baznīcas „kristība”. Runa ir par kristību Svētajā Garā, kā par to rakstīts Apustuļu darbu grāmatā. Svētā Gara dvesma piepilda pasauli. Šis Gars izraisa cilvēkos ticību, liek meklēt patiesību un stiprina vienotību. Svētais Gars ir Trīsvienības trešā Persona. Viņš svētdara, palīdz pārvarēt visas šķelšanās un ļauj tikt galā ar grēka radīto haosu. Viņš dāvā cilvēkiem savu atbalstu, lai viņi vienmēr rīkotos saskaņā ar labo, piepilda mūsu lūgšanas un dod spēku evaņģelizācijas darbā. Svētais Gars, kurš izraisa mūsos ticību mūsu Kristības brīdī, ļauj mums, kas esam radīti pēc Vienīgā Dēla attēla, apzinīgi dzīvot saskaņā ar Dieva bērnu aicinājumu. Arī grēku piedošanas vara ir Svētā Gara dāvana.

Pēc lūgšanas „Regina Caeli” Benedikts XVI atgādināja, ka 13. jūnijā Drēzdenē, Vācijā, par svētīgu tiek pasludināts pr. Aloizs Andrickis, kuru 1943. gadā nogalināja nacionālsociālisti 28 gadu vecumā. Viņš bija varonīgs ticības liecinieks, kurš tāpat kā daudzi citi koncentrācijas nometnēs, atdeva savu dzīvību par Kristu. Ar viņa aizbildniecību Svētais tēvs lūdzās par mieru pasaulē un cilvēces vienotību. Lai Svētais Gars, kurš ir vienotības saite, iztaisno sirdis, ko egoisms ievedis maldos, un palīdz cilvēcei no jauna atklāt un modri glabāt tik ļoti svarīgo vienotības dāvanu! Benedikts XVI arī atgādināja, ka 14. jūnijs ir Pasaules Donoru diena, kurā miljoni cilvēku klusi un neuzkrītoši palīdz saviem grūtībās nonākušajiem brāļiem. Svētais tēvs sveica visus donorus un mudināja jauniešus sekot viņu piemēram.

Uzrunājot atsevišķas svētceļnieku grupas, franču valodā pāvests pasvītroja, ka Svētais Gars darbojas mūsos un dara mūs par Dieva bērniem. Par to katru gadu atgādina Vasarsvētki. Benedikts XVI ticīgajiem vēlēja, lai tie klausītos Viņa balsi un lūgtu Viņa gaismu. Apustuļi bija dedzīgi un nenogurstoši Dieva mīlestības liecinieki. Sekojot viņu piemēram, arī mēs esam aicināti mudināt citus iet pa Kristum sekošanas ceļu. „Aicinu jūs lūgties par jauniešiem, kuri dzird šo aicinājumu – īpaši par tiem, kuri saņems Iestiprināšanas sakramentu, kā arī par semināristiem, kuri tiks iesvētīti par priesteriem.” Angļu valodā pāvests sveica no ASV ieradušos reindžeru grupu un aicināja visus ticīgos lūgties, lai tie tiktu stiprināti Kristības žēlastībā un ņemtu aizvien aktīvāku dalību Baznīcas misiju darbā.

J. Evertovskis / VR
All the contents on this site are copyrighted ©.