2011-06-12 18:43:39

Papa predvodio svečanu koncelebraciju u bazilici svetoga Petra


Crkva je od prvoga trenutka katolička, to jest otvorena svima, jer ju je Duh Sveti stvorio kao Crkvu svih naroda; ona obuhvaća cijeli svijet, nadilazi sve rasne, stališne i nacionalne granice; uklanja sve prepreke i ujedinjuje ljude u ispovijedanju vjere u Trojedinog Boga – istaknuo je Benedikt XVI. u današnjoj propovijedi na svetoj misi u bazilici svetoga Petra te podsjetio da Duh Sveti Crkvi udahnjuje život. Ona nije ljudska tvorevina, nije plod čovječjih sposobnosti niti je njegova organizacija, jer ako bi to bila nestalo bi je odavno, isto kao što je prolazan svaki ljudski uradak. Ona je naprotiv Kristovo tijelo, vođeno Duhom Svetim. Osim toga, sveta je, ali ne snagom svojih udova, nego jer je sam Bog, sa svojim Duhom, stvara, pročišćava i uvijek posvećuje – ustvrdio je Sveti Otac te potom objasnio što se zbilo silaskom Duha Svetoga.
Objašnjavajući biblijska čitanja koja nam liturgija nudi na svetkovinu Duhova, Papa je podsjetio da čitanju iz Djela Apostolskih o rađanju Crkvu odgovara pripjevni psalam u kojem sve stvoreno slavi Duha Stvoritelja. To što nam Crva želi reći jest da je isti Duh, koji je u početku sve stvorio, i na Pedesetnicu sišao na Mariju i apostole, a to znači da se stvaranje ne može odvojiti od otkupljenja jer su očitovanje jedinstvenog otajstva ljubavi i spasenja. Stvoritelj je Sveti Duh, a Duhovi su blagdan stvaranja. Kršćani vjeruju da je stvoreni svijet čin Božje ljubavi. Bog stoga nije netko sasvim Drugi, nepoznat i tajnovit. Bog se objavljuje, ima lice, Bog je Razum, volja, ljubav i ljepota. Nerazdvojna je vjera u Duha Stvoritelja i vjera u Duha kojeg je uskrsli Krist udahnuo apostolima i svakome od nas – ustvrdio je Benedikt XVI.
Komentirajući drugo liturgijsko čitanje, rekao je da po Duhu u Kristu prepoznajemo Gospodina i ispovijedamo vjeru Crkve: Isus je Gospodin! Gospodin je starozavjetni naziv za Boga čije se ime nije smjelo izgovarati. Crkva u vjerovanju ispovijeda da je Isus Gospodin, a sveti Pavao veli da je naša vjera dar Duha Svetoga. Ako želimo imati Duha, onda moramo prihvatiti Vjerovanje. Ispovijedajući vjeru pristupamo djelu Duha Svetoga. Izričaj 'Isus je Gospodin' znači: Isus je Bog, a Bog je Isus. Po Duhu Svetom u Isusu prepoznajemo Boga, Isus je ljudsko lice Boga. Bog se objavljuje u Isusu i u Njemu nam objavljuje istinu o nama, a to se upravo događa snagom Duha. Moleći vjerovanje ulazimo u otajstvo silaska Duha Svetoga: ljudski se rod ponovno razumije, događa se radikalna preobrazba: mnogovrsnost biva mnogoliko jedinstvo, iz ujedinjujuće moći Istine raste razumijevanje. Snagom duha Svetoga po vjeri razumijemo sve jezike, po vjeri dakle, nadi i ljubavi oblikuje se nova zajednica Crkve Božje – istaknuo je Papa
Govoreći o ulomku iz evanđelja, Papa je rekao da predivni opis objašnjava jedinstvo između Isusa, Duha Svetoga i Boga Oca. Duh je opisan kao dah uskrslog Isusa Krista. Evanđelist Ivan služi se slikom iz opisa stvaranja čovjeka: Bog u čovječje nosnice udahnjuje dah života. Božji dah je život. Uskrsli Gospodin u našu dušu udahnjuje novi život, Duha Svetoga, i tako nas prima u obitelj Božju. Po krštenju i potvrdi primili smo taj dar, a po sakramentima euharistije i pokore on se neprestance obnavlja: Gospodin u našu dušu udahnjuje dah života. Zahvaljujući Duhu svetome svi sakramenti, svaki prema svojoj naravi, čovjeku darivaju božanski život – istaknuo je Sveti Otac.
Današnja nam liturgija otkriva da je Duh Stvoritelj i Duh Isusa Krista, jer su Otac, Sin i Duh Sveti jedan jedincati Bog, a u svjetlu prvog liturgijskog čitanja možemo ustvrditi da se po Duhu Svetom rađa Crkva. Ona nije dakle djelo ljudskih ruku niti ovisi o ljudskim organizacijskim sposobnostima. Crkva je Tijelo Kristovo i živi od Duha Svetoga. Lukin opis Duhova podsjeća na Sinaj, gdje se Bog objavio Izraelu i s njim sklopio savez. I Sion je tad bio u plamenu – primijetio je Sveti Otac.
Kada sveti Luka govori o plamenim jezicima, podsjeća na savez Izraela s Bogom, ustanovljen na temelju Zapovijedi primljenih na Sinaju. Silazak Duha Svetoga novi je savez s Bogom, ne samo židovskog nego svih naroda. Brišu se sve razlike među narodima i stupa na snagu novi savez koji Duh upisuje u srce onih koji vjeruju u Krista – objasnio je Papa dodajući da je to potvrđeno Lukinim imenovanjem naroda.
To nam ujedno govori o još jednoj vrlo važnoj činjenici. Crkva je od samog početka katolička, nije dakle naknadnim uključivanjem naroda postala općom, ona obuhvaća cijeli svijet, nadmašuje sve rasne, stališne i nacionalne granice, ruši sve prepreke i ujedinjuje ljude u priznavanju Trojedinoga Boga. Crkva je od samog početka katolička i apostolska, to je njezina istinska narav i takvom je valja priznavati. Crkva je sveta, ali nije sveta zaslugom njezinih članova, nego jer je snagom svoga Duha sam Bog stvara, čuva i uvijek posvećuje – primijetio je Papa.
Zaključujući propovijed Sveti je Otac naveo vrlo lijep izričaj iz Ivanova evanđelja: „I učenici se obradovaše kad vidješe Gospodina“. Nestali se prijatelj ponovno pokazao, tko se žalostio zbog njegova nestanka sada se njegovu povratku raduje, a radost je još veća jer se prijatelj vratio iz tame smrti. On nije bilo tko, nego je Prijatelj i ujedno Istina koja čini da ljudi žive, a radost koju daje nije bilo kakva radost nego je dar Duha Svetoga. Da, lijepo je živjeti jer sam ljubljen, ljubi me Istina. I učenici se obradovaše kad su vidjeli Gospodina, i mi se možemo radovati jer ga po vjeri možemo vidjeti, po vjeri je među nama i pokazuje nam svoje ruke i svoj bok, stoga i jesmo radosni – zaključio je Benedikt XVI.
All the contents on this site are copyrighted ©.