2011-06-04 16:18:48

Pāvests uzsācis vizīti Horvātijā


„Ar lielu prieku ierodos jūsu vidū kā svētceļnieks Jēzus Kristus vārdā”, sacīja Benedikts XVI, uzsākot savu vizīti Horvātijā. Sagaidīšanas ceremonijas laikā Zagrebas starptautiskajā lidostā pāvests norādīja uz šīs zemes dziļajām kristīgajām saknēm un atgādināja, ka ir ieradies, lai svinētu pirmo Horvātijas katoļticīgo Ģimeņu dienu. Apustuliskā ceļojuma moto ir: „Kopā ar Kristu”. Svētais tēvs pasvītroja, ka Kristus Evaņģēlijs katram cilvēkam ir cerības un pestīšanas avots. Viņš mudināja Horvātijas tautu palīdzēt Eiropai atdzīvināt kristīgās vērtības.

Ar Itālijas aviokompānijas Alitalia lidmašīnu A320 Benedikts XVI 4. jūnija priekšpusdienā ielidoja Zagrebā, kur viņu sagaidīja Horvātijas Republikas prezidents Ivo Josipovičs, Zagrebas arhibīskaps Josips Bozaničs, vietējās Bīskapu konferences prezidents arhib. Marins Srakičs, apustuliskais nuncijs Horvātijā arhib. Mario Roberto Kassari un citi valdības un Baznīcas pārstāvji. Pēc Vatikāna un Horvātijas himnu atskaņošanas un militārās goda parādes, uzrunu teica valsts prezidents Josipovičs. Viņš savas zemes katoļticīgo vārdā pauda prieku par pāvesta ierašanos un apliecināja, ka Svētajam Krēslam vienmēr ir bijusi noteicoša vēsturiska loma Horvātijas valsts dzīvē. Atgādināja, ka katolicisms lielākajai daļai Horvātijas iedzīvotāju ir būtisks nacionālās un kultūras identitātes elements.

Benedikts XVI savā uzrunā pasvītroja, ka ir ieradies Kristus vārdā. Sveicot visus Horvātijas iedzīvotājus, jo īpaši – katoļticīgās ģimenes, viņš norādīja, ka tā ir zeme, ko darījusi auglīgu Evaņģēlija sludināšana. Pāvests atsauca atmiņā sava priekšgājēja svētīgā Jāņa Pāvila II trīs pastorālās vizītes Horvātijā un ar pateicību Dievam norādīja, ka šo zemi jau kopš ilgiem laikiem saista ciešas un uzticīgas saites ar Svēto Krēslu. „Šī vēsture ir spoža liecība tam, ka jūsu tauta mīl Evaņģēliju un Baznīcu”, sacīja Svētais tēvs. „Kopš pirmsākumiem jūsu nācija pieder Eiropai un sniedz tai savu garīgo un morālo ieguldījumu”. Viņš atzina, ka gadu simteņiem ilgi garīgās un morālās vērtības veidoja Horvātijas tautas dēlu ikdienas dzīvi, personīgo un nacionālo identitāti.

Pāvests norādīja, ka šodienas sabiedrību skar dažādi izaicinājumi – sociālā nevienlīdzība, stabilitātes trūkums, individuālisms un izvairīšanās no atbildības. Līdz ar to vajadzīga pārliecinoša liecība un dinamisms. Nepieciešams izplatīt morālās pamatvērtības, kas ir Eiropas tautu sociālās dzīves un identitātes bāze. Šogad aprit 20 gadi kopš Horvātija ieguva neatkarību. Tagad tā gatavojas iestāties Eiropas Savienībā. Šajā sakarā Benedikts XVI aicināja horvātus palīdzēt citām kontinenta tautām saglabāt un atdzīvināt kopīgo cilvēcisko un kristīgo vērtību mantojumu. Svētais tēvs atgādināja, ka ir ieradies, lai svinētu Ģimeņu dienu. Viņš vēlēja, lai šis svarīgais notikums kļūst par izdevību no jauna atklāt ģimenes dzīves un kopējā labuma vērtības, lai tas palīdz stiprināt vienotības saikni, atdzīvina cerību un ved uz vienotību ar Dievu, kurš ir brālīgās dalīšanās un sabiedriskās solidaritātes pamats.

Pateicies ceļojuma organizatoriem un piesaucis pār visiem Horvātijas iedzīvotājiem, īpaši jauniešiem, svētīgā Aloizija Stepinaca aizbildniecību, pāvests atstāja lidostu un devās uz 21 km attālo prezidenta pili. Benedikta XVI un Horvātijas Republikas vadītāja Ivo Josipoviča privātās sarunas galvenās tēmas bija ģimene un izglītība. Pēc pieklājības vizītes pie valsts prezidenta, Svētais tēvs devās uz Zagrebas apustulisko nunciatūru, kur notika tikšanās ar premjerministri Jadranku Kosori. Abu saruna ilga 15 minūtes. Tās laikā tika pārrunāti jautājumi par izglītību, skolām, jauniešiem un ģimeni. Tiekoties ar Vatikāna valsts sekretāru kard. Tarčisio Bertoni, premjerministre, sakarā ar valsts neatkarības jubileju, pateicās par Horvātijai sniegto Svētā Krēsla atbalstu. Šīs tikšanās laikā pāvests atstāja ierakstu horvātu valodā valdības zelta grāmatā: „Svētīju šo dārgo zemi”. Valdības delegācijas sastāvā bija pieci ministri – ārlietu, ģimenes lietu, kultūras, vides aizsardzības un zemkopības ministrs, un premjerministres Kosoras dēls. Pēc tikšanās ar valdību Benedikts XVI kopā ar Vatikāna delegāciju apustuliskās nunciatūras mītnē ieturēja pusdienu maltīti.

J. Evertovskis / VR
All the contents on this site are copyrighted ©.