2011-06-04 15:57:20

Katolicismen i Kroatien


(04.06.11) Katolicismen i Kroatien är en del av den världsomspännande Romersk-katolska Kyrkan under påvens och kurians andliga ledning. Nationalhelgedomen i Kroatien finns i Marija Bistrica. Kroatiens skyddshelgon är den Helige Josef efter att det kroatiska parlamentet förklarade honom som landets skyddshelgon år 1687.

Kroatien, vars huvudstad är Zagreb, har en befolkning på 4,4 miljoner varav 3,9 miljoner är katoliker. Detta enligt statistik från Kyrkans statistiska centralbyrå som senast uppdaterades den 31 december år 2009.

Det finns 17 stift och 1,598 församlingar. Det finns för närvarande 25 biskopar, 2,343 präster, 3,711 munkar och nunnor, 44 lekmän i sekulära institutioner och 1,912 kateketer. Det finns 149 seminarister och 438 prästkandidater.

Sammanlagt 13,362 studenter läser vid de 41 centra för katolsk utbildning som finns i landet, allt från från förskolor till universitet. Andra välgörande och sociala organisationer som hör till kyrkan eller som drivs av präster och religiösa ordnar i Kroatien är 1 sjukhus, 30 bostäder för äldre eller handikappade, 53 barnhem och daghem, 14 familjerådgivningscentra, 16 center för social utbildning eller rehabilitering, och 6 institutioner av annat slag.
All the contents on this site are copyrighted ©.