2011-05-30 14:59:24

Папата към индийските епископи: Словото Божие не само утешава, а насърчава справедливостта и помирението


Нека любовта и уважението да вдъхновят човешките отношения на всички нива. Това бе призива на Бенедикт ХVІ към индийските епископи, които прие във Ватикана за тяхната визита ad Limina. В словото си към епископите Папата подчерта значението от възвестяването на Словото Божие и любовта, насърчавайки зачитането на хармонията и светостта на семейството.


“May Christ’s faithful in India continue to assist all those in need...”
„Нека, който в Индия вярва в Христос да продължава да подкрепя всички, които са в нужда без разлика в раса, етническа принадлежност, религия, социално положение”. Така Папата припомни, че всички са създадени по образ Божи и поради това на всички се полага едно и също уважение. Бенедикт ХVІ посочи сърцевината на Христовото поучение:


“After all, love is God's gift to humanity, it is his promise and it is our hope…”
Любовта, посочи Папата, е дар на Бог за човечеството, тя е Неговото обещание и нашата надежда”. Християните от всяка епоха и всички места са призвани да служат на ближния и да го обичат, припомни Бенедикт ХVІ и подчерта, че сред най-важните задължения на епископа е това да възвестява Словото Божие, който носи духовни плодове във всяка общност:


“the faithful come together for prayer, reflection on the Scriptures ...”
„Вярващите се събират за молитва, размисъл на Свещеното Писание и за подкрепата на братята”. Папата призова „за полагането на всички усилия за насърчаването на молитвата както в отделните вярващи, така и в групите за молитва”, което да доведе до благодатта на Тайнствата и литургичния живот. Светият Отец изрази задоволство за милосърдната дейност, чийто плодове са видими в обществото и формирането на младото поколение в ценностите на мира и справедливостта преподавани в католическите училища. Папата не пропусна да цитира и усърдната работа на някой католически организации за насърчаване отпускането на микрокредити, в помощ на бедните и различните форми за грижа към най-слабите:


“...the word of God not only consoles but also challenges believers …”
„Словото Божие – поясни Папата – не е само слово, което утешава, а предизвиква вярващите да насърчават справедливостта, помирението и мира между тях и обществото в което живеят. Накрая Бенедикт ХVІ насърчи всички да постоянстват в свидетелството на Христовото поучение и да размишляват над „тежките предизвикателства, които заплашват единството, хармонията и светостта на семейството” и усилията за „изграждането на една култура зачитаща брака и семейния живот”.


svt/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.