2011-05-30 13:42:52

Бенедикт ХVІ: спешна нужда от нова евангелизация и обновен начин за възвестяване на Евангелието


Съвременното секуларизирано общество се нуждае от нови евангелизатори, които да възвестяват Словото Божие по нов начин, докосвайки човешкото сърце, често „разсеяно и нечувствително”. Това посочи тази сутрин Бенедикт ХVІ обръщайки се към членовете на Папския Съвет за насърчаване на новата евангелизация, учреден от него през октомври м.г.


Секуларизацията остави „незаличими следи и в страните с християнска традиция”. От тази „криза на християнския живот”, поясни Папата, се поражда спешната нужда от „нова евангелизация”, от един „обновен начин на възвестяване на Евангелието”:


Евангелието е винаги новото възвестяване на спасението извършено от Христос, с което направи човечеството участник в тайната на Бог и на Неговия живот на любов, отваряйки го към силната и сигурна надежда. Да се подчертае, че в този момент на историята Църквата е призвана към нова евангелизация, означава да се засили мисионерската дейност, за да се отговори изцяло на мандата на Господ”.


Тази променена ситуация, белязана от дълбоки културни промени, изисква да се обърне „особено внимание за възвестяването на Евангелието”, за да се „свидетелства собствената вяра в различни от миналото ситуации”:


Кризата, която изживяваме включва в себе си изключването на Бог от живота на хората, на едно общо безразличие към самата християнска вяра, до опитите да се отстрани от обществения живот”.


Докато през миналите десетилетия бе възможно да се „намери един общ християнски смисъл, който обединяваше чувствата на цели поколения”, днес сме свидетели на едно „разкъсване”, което не позволява да се има повече от една обединяваща опорна точка:


Освен това се регистрира феномена на хора, които желаят да принадлежат на Църквата, но са силно оформени от едно виждане за живота, което е в противоречие с вярата”.


„Възвестяването на Исус Христос, единствения Спасител на света, днес изглежда по-сложно, отколкото в миналото”. Въпреки това, нашето задължение – подчерта Светият Отец – е същото като в началото на нашата история:


Мисията не се е променила, така както не трябва да се променят ентусиазма и смелостта, които водеха първите Апостоли и ученици. Светият Дух ги тласна да отворят вратите на Горницата, превръщайки ги в евангелизатори (Деян 2,1-4). Същия този Дух днес води Църквата, за едно обновено възвестяване на надеждата за хората от нашето време”.


За да се убеди съвременния човек, често „разсеян и нечувствителен”, прибави Бенедикт ХVІ, има нужда от „нови евангелизатори” и една „обновена сила”, за да стане възвестяването на спасението още по-ефикасно:


Също онзи, които остава свързан с християнските корени, но живее трудната връзка със съвремието трябва да осъзнае, че да си християнин не е реалност, която трябва да остане скрита или да се показва само в определени ситуации. Да си християнин е нещо живо и обгръщащо целия живот, способно да приеми всичко онова що е добро в съвремието”.


Спешната нужда от едно обновено възвестяване не може да се абстрахира от формирането на новите поколения. Стилът на живот у вярващите се нуждае също от „една автентична достоверност, толкова по-убедителна, колкото по-драматична ситуацията на онези към които се обръщат. Църквата ще евенгелизира света чрез своето поведение, завърши Папата, цитирайки думите на Павел VІ. Това означава посредством „своето свидетелство на преданост към Господ Исус, бедността, свободата от силите на този свят, с една дума чрез светостта”.


svt/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.