2011-05-27 12:32:17

Бенедикт ХVІ повери италианският народ на покровителството на Дева Мария, Mater Unitaits


„Вярата не е отчуждение”: други са действителностите, които замърсяват човешкото достойнство и качеството на социалното съжителство”. Това подчерта Бенедикт ХVІ по време на молитвата на Светата Броеница в римската Базилика „Santa Maria Maggiore”, която предстоятелства в съслужение с италианските епископи на 26 май. В контекста на 150-та годишнина от обедняването на Италия, Бенедикт ХVІ и епископите повериха цялата нация на Дева Мария, призована с титлите „Salus Populi Romani” и „Mater Unitatis”. В размишлението по време на молитвата Папата пожела преодоляването на вредните за благото на обществото политически противоречия. От своя страна кард. Анджело Баняско, председател на италианската епископска конференция, подчерта спешната необходимост от „политическа отговорност” от „страна на всички”.


Поверяването на Мария, която отдаде живота си на Отца, защитата на живота и семейството, необходимостта от преодоляване на вредните за благото на обществото политически противоречия, диалога между Северна и Южна Италия, и пожелание временната работа да не се превърне в правило с трудовата сфера. Това са принципите припомнени от Бенедикт ХVІ на италианските епископи, събрани в молитва в базиликата Базилика „Santa Maria Maggiore”. Папата подчерта, че „Италия, чествайки 150-та годишнина от политическото единство, може да се гордее от присъствието и дейността на Църквата”:


„Вярата не е отчуждение: други са действителностите, които замърсяват човешкото достойнство и качеството на социалното съжителство. Във всеки исторически сезон, срещата с винаги новото слово на Евангелието е извор на цивилизация, изгради мостове между народите и обогати тъканта на нашите градове, изразявайки се в културата и изкуството, и не на последно място в хилядите форми на милосърдие”.


Църквата, подчерта Папата, „не преследва привилегии нито възнамерява да заеме отговорното място на политическите институции. Тя по-скоро подкрепя основните човешки права” и зачита „легитимния светски характер на Държавата”. В тази перспектива – продължи Бенедикт ХVІ – тя допринася за изграждането на общото благо, насърчавайки закрилата на „човешкия живот във всички негови фази” и подкрепата на семейството”:


Семейството е първата реалност в която хората могат да растат свободни и отговорни, формирани от онези дълбоки ценности, които отварят към братските взаимоотношения и позволят да се превъзмогнат нещастията в живота”.


Като се позова на сферата на труда Папата посочи трудностите в намирането на една пълна и достойна за човека заетост, призовавайки полагането на всички възможни усилия за преодоляването на разпространената несигурност:


Присъединявам се към всички, които искат от политиката и предприемачите да направят възможното за преодоляване на разпространената работна несигурност, която смущава у младежите плановете за семеен живот, навреждайки по този начин на истинското и хармонично развитие на обществото”.


В контекстът на 150-та годишнина от обединението на Италия, Папата призова епископите са насърчават формационните инициативи вдъхновени от социалната доктрина на Църквата:


"Не страхувайте да насърчавате вярващите миряни да преодолеят всеки дух на затвореност, безразличие и разсеяност, и да участват в първо лице в обществения живот. Насърчавайте формационните инициативи вдъхновени от социалната доктрина на Църквата, за да може онзи който е призван към политическа и административна отговорност да не се превръща в жертва на изкушението да се възползва от своята позиция за лични интереси или от жажда за власт”.


Папата посочи за пример „широката мрежа от асоциации и организации, насърчаващи дейности от културен, социален и милосърден характер”. Като се позова на националната действителност на Италия, Бенедикт ХVІ Северна и Южна Италия да си сътрудничат, за общото благо на страната. Към епископите Светият Отец отправи призива да продължават да сътрудничат лоялно и искрено с държавата. „В период в който на преден план изпъква нуждата от солидни духовни опорни точки, предлагайте на всички онова що е характерно за християнския живот: победата на Бог над злото и смъртта, като хоризонт озаряващ с надежда настоящето”.


В края на размишлението си Бенедикт ХVІ повери „под покровителството на Mater Unitatis”, Майката на Единството, „целия италиански народ, за да може Господ да му дари безценните дарове на мира и братските взаимоотношения, водещи до дълготрайното развитие”.


„Нека примера на Дева Мария – завърши Папата – да отвори пътя към едно по-справедливо, зряло и отговорно общество, способно да преоткрие дълбоките ценности на човешкото сърце”.


Нека Майката Божия да насърчава младежите, подкрепя семействата, утешава болните, и да поиска за всеки един едно обновено слизане на Светия Дух, помагайки ни да разпознаем и следваме също и днес Господ, който истинското добро за живота, защото самия Той е живот”.


svt/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.