2011-05-27 15:01:01

Бенедикт ХVІ: Каритас Интернационалис е различна и единствена заради нейната принадлежност към Църквата


Бъдете свидетели на Божията любов, поддържайки здрава връзката с поучителната власт на Църквата. Това е призива отправен от Бенедикт ХVІ тази сутрин към участниците в генералната Асамблея на Каритас Интаренационалис, по повод 60 години от нейното учредяване, които прие тази сутрин на аудиенция във Ватикана. Папата призова вярващите миряни да насърчават „неоспоримите ценности” с „пречистена съвест и благородно сърце”. Поздравително слово към Папата в началото на аудиенцията отправи кард. Оскар Родригес Марадиага, президент на Каритас Интренационалис.


Любов към Бог и дълбока връзка с Църквата. Това е идентичността и силата на Каритас Интернационалис, подчерта Бенедикт ХVІ и постави акцент на приноса, който организацията предоставя за „правилното антропологично виждане, подхранено от католическата доктрина и нейните усилия за защитата достойнството на всеки човешки живот”.


„Without a transcendent foundation…”
„Без една трансцедентната основа, без присъствието на Бог Създателя - предупреди Папата – „има опасност да станем жертва на вредни идеологии”. Бенедикт ХVІ подчерта, че Каритас Интарнационалис „има ролята да допринесе за общението между универсалната Църква и местните Църкви, както и за общението между всички вярващи чрез любовта”. Същевременно, продължи Папата, „тя е призована да допринесе лично за представянето на посланието на Църквата в политическия и социален живот на международно ниво”. В политическата сфера, посочи Папата, „вярващите и по-специално миряните, се ползват от широка свобода на действие”:


“No one can claim to speak ‘officially’…”
„Никой не може да претендира да говори „официално” от името на цялото мирянство или от името на всички католици, по предмети отворени за свободна дискусия”. От друга страна, предупреди отново Папата, „всеки католик, дори, всеки човек, е призван да действа с пречистена съвест и благородно сърце за насърчаването, по решителен начин, на онези ценности, които често са определени като „неоспорими”. Ето защо, Каритас Интернационалис е призвана „да работи, за да обърне сърцата към благоразположението към другите”, за да може всеки един, „зачитайки напълно личната свобода и пълното поемане на личните отговорности, да работи винаги и навсякъде за общото благо” и по-специално за най-нуждаещите се. Папата се спря и на идентичността на Каритас Интернационалис:


“Being in the heart of the Church, being able…”
„Да си в сърцето на Църквата; да си способен, в определен смисъл, да говориш и действаш от нейно име, „води до особени отговорности отнасящи се до християнския живот, както личния така и общностен”. „Само на базата на всекидневното усилие да се приема и живее цялостно Божията любов – подчерта Папата – може да се насърчава достойнството на всяка отделна човешка личност”.


“In my first Encyclical, Deus Caritas est…”
„В моята първа Енциклика “Deus Caritas est” – посочи Папата – пожелах да потвърдя колко е важно свидетелството на любовта за Църквата в нашето време”. Чрез това свидетелство „Църквата достига до милиони мъже и жени и им позволява да опознаят и доловят Божията любов, която е винаги близо до всеки човек в нужда”. За нас християните, посочи Светият Отец, „Бог винаги е извор на любов. Тази любов не е разбрана като обща филантропия, а като себеотдаване, дори и с жертвата на собствения живот в полза на другите, подражавайки на примера на Исус Христос”.


“Caritas Internationalis differs from other social agencies…”
„Каритас Интернационалис е различна от останалите социални агенции, защото е един църковен организъм, който споделя мисия на Църквата”. Това, каза Папата, „е онова, което Папите винаги са искали и, което вашата генерална Асамблея е призвана да потвърди отново със сила”. Бенедикт ХVІ припомни, че Каритас Интаренационалис е „съставена предимно от различните национални Каритас”, които са „привилегирована помощ за епископите в тяхното пасторално служение на любовта”. Eто защо, посочи Папата, Светият Престол „има задължението да следва нейната дейност и да бди както над нейната хуманитарна и милосърдна дейност, така и над съдържанието на нейните документи, които трябва да са в синхрон с Апостолическото Седалище и Поучителната власт на Църкавта”. Само по този начин Каритас Интернационалис може да бъде ръководена по „прозрачен начин”. Тази „отличителна идентичност”, завърши Бенедикт ХVІ, „е силата на Каритас Интернационалис”, и това е което прави нейната дейност особено ефикасна”.


svt/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.