2011-05-26 14:02:10

Кингстън: апел на Църквите за изграждането на справедлив мир


В Кингстън, Ямайка, приключи Международната икуменическа конференция за мира, на тема "Слава на Бога и мир на земята". В края на срещата участниците отправиха послание с което насърчават всички християни да полагат по-големи усилия за изграждането на мира. „Тези усилия са от съществено значение и са неотделима част от християнската вяра, справедливостта и свобода, която се намира в Христос и чрез Светия Дух е гарантирана на всички нас”, се чете в заключителното послание на конференцията на която се събраха повече от хиляда представители на църковните общности, членове на Световния Съвет на Църквите, както и представители на католическата църква като Pax Christi, фоколарите и други. Насилието е в противоречие с Божията воля, се чете още в посланието. „Поради това ние отхвърляме доктрината за справедливата война, за да се ангажираме за един справедлив мир”. Разбира се - добавя текстът - много конкретни аспекти на понятието за справедлив мир все още изискват да бъдат разисквани и разработени. Ето защо, ние продължаваме да се питаме как невинните хора да бъдат предпазени от несправедливостта”. Посланието съдържа и критични и самокритични акценти. „Осъзнаваме – продължава текстът - че християните често са били съучастници на системи, действащи в полза на насилието, несправедливостта, милитаризма, расизма, нетолерантността и дискриминацията. Молим се Бог да ни прости греховете и да ни превърне в истински деятели на справедливостта и защитници на справедливия мир”. В заключение, посланието напомня за предстоящата среща в Пусан, Южна Корея, където след две години ще се проведе десетата генерална асамблея на Световния Съвет на Църквите на тема: „Боже на живота, води ни към справедливост и мир”.


bp/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.