2011-05-25 15:27:42

Kyrkor vädjar om fred från Jamaica


(25.05.11) En ekumenisk appell om att "aldrig använda religionen som en förevändning för att rättfärdiga våld" lanserades den 25 maj från Kingston, i Jamaica. I Kingston samlade man 1,000 företrädare för 100 kyrkor från olika kristna traditioner däribland protestantiska, anglikanska och ortodoxa. Mötet var ett initiativ av Kyrkornas världsråd och pågick från den 17 maj till den 25 maj. Det har kallats historiens största ekumeniska fredsmöte. Den Katolska Kyrkan fanns också representerad.

Det internationella ekumeniska fredsmötet inrättas av Kyrkornas världsråd som avslutning på initiativet "ett årtionde för att besegra våldet", som lanserades år 2001. "När vi träffades i Jamaica”, står det i appellen, ”var vi väl medvetna om de händelser som ägde rum över hela världen". "Konsekvenserna av jordbävningen och tsunamin i Japan har lett till brådskande frågor om kärnkraft", och ekonomiska och politiska institutioner måste nu ”ta ansvar för sin politik och de förödande konsekvenserna för utsatta människor". "Vi har också studerat kampen för frihet, rättvisa och mänskliga rättigheter i många arabiska länder med stor medkänsla".

”I våra kyrkors hjärtan finns också folken i Israel och Palestina”, samt i "delade länder såsom den koreanska halvön och Cypern" fortsätter appellen. ”Vi vädjar om ett slut på lidandet i länder som Colombia, Irak, Afghanistan, och regionen omkring de stora sjöarna i Afrika". "Vi är medvetna om att kristna alltför ofta har varit medbrottslingar i system som kännetecknas av våld, orättvisor, militarism, rasism, kastsystem, intolerans och diskriminering” står det i appellem och man ber Gud om förlåtelse.

Företrädare för andra religioner var också närvarande i Kingston. "Tillsammans med troende från andra religioner”, står det i appellen, ”har vi insett att fred är ett grundläggande värde för alla religioner". "Vi är alla överens om att krig borde vara olagligt".
All the contents on this site are copyrighted ©.