2011-05-25 15:09:56

Бенедикт ХVІ: Бог не е противник или неприятел, нека търсим Неговия благослов чрез молитвата


Животът е като „една дълга нощ на борба и молитва” в която човек да трябва търси с постоянство Божията благословия. Това е един от основните акценти, които характеризираха днешната генерална аудиенция на Бенедикт ХVІ на площад „Свети Петър”. В катехистичната беседа Папата продължи своя нов цикъл посветен на молитвата, вдъхновявайки се от библейския разказ за борбата на Яков с Бог.


Една тъмна нощ, един човек, който се прокрадва в нея благодарение на мрака, защото на съвестта му тежи нещо и търси в сенките съюзник на собствената хитрост. Но неочаквано един непознат се изпречва на пътя му и го напада, въвличайки го в една трудна битка, която ще продължи цялата нощ. Това за разказвателните елементи на епизода описан в книгата Битие, от който Бенедикт ХVІ извлече вдъхновение за своята катехистична беседа. Човекът, действащ скришно е Яков, който се опитва да влезе в своята земя от която бе избягал, присвоявайки си първородството на своя брат Исав и изтръгвайки с измама благословията на своя сляп баща. Сега Яков се връща в дома си скришом, но преминавайки през потока Явок е жертва на нападение, което променя изцяло неговите планове:


Яков използва цялата си хитрост, за да се измъкне от тази опасна ситуация, мисли, че всичко е под контрола му, но се изправя пред една тайнствена борба в която е сам и без възможност да организира подходяща защита”.


Яков, пояснява Папата, не съумява в тъмнината да разпознае своя нападател. Но накрая, след тежка борба, го побеждава. За да го освободи Яков претендира от своя противник да му даде благословията си, същата – отбеляза Бенедикт ХVІ – която поиска от баща си. Но преди да му даде своята благословия, нападателя пита Яков кое е неговото име и той му отговаря:


Тук борбата получава един важен развой. Познаването на името на някого, включва в себе си един вид власт над личността, защото името, според библейския начин на мислене, съдържа най-дълбоката реалност на индивида, разкрива неговата тайна и съдба. Да се познава името, означава да се познава истината на другия, което позволява той да бъде господстван”.


Сцената се преобръща, посочи Папата. Победителят в борбата „се поставя в ръцете на своя противник” и от него „получава едно ново име”. Името Яков, поясни Бенедикт ХVІ, произлиза от еврейския глагол „заблуждавам, измамвам”, но сега новото име, което Бог му дава – защото Той е тайнствения нападател – е „Израил”, което означава „Бог е силен, Бог побеждава”:


Яков надделя, победи сам неговия нападател го признава но неговата нова идентичност, получена от противника му, потвърждава и свидетелства победата на Бог. Когато на свой ред Яков ще поиска да узнае името на своя противник, той отказва да му го каже, но му се открива чрез един недвусмислен жест, дарявайки му Своята благословия. Сега, тази благословия, която Патриархът поиска в началото на битката, му е дадена”.


Този библейски разказ, продължи Бенедикт ХVІ, винаги е виждан от Църквата като „символ на молитвата като борба на вярата и победа на постоянството”:


В този библейски разказ се говори за дългата нощ на търсенето на Бог, на борбата да се узнае името Му и види лика Му; това е нощта на молитвата, която упорито и с постоянство иска от Бог благословията и едно ново име, една нова действителност плод на обръщането и прошката”.


Ето защо, завърши Папата, нощта на Яков в долината на Ябок, се превръща „за вярващия в опорна точка, за да разбере връзката си с Бог, която намира своя върховен израз в молитвата”:


Молитвата изисква вяра, близост, едно своеобразно тяло до тяло не с един Бог противник и неприятел, а с един благославящ Господ, който остава винаги тайнствен, и изглежда неодстижим () Ако предмета на молитвата ни е нашата връзка с Бог, Неговата благословия и любов, тогава борбата ще приключи с нашето себеотдаване на Бог, в признаването на нашата слабост, която побеждава само когато се предаде в милосърдните Божии ръце”.


При поздравите на различни езици към присъстващите повече от 15 хиляди поклонници и вярващи на площата, Бенедикт ХVІ се обърна на английски език към групата американски военни, ранени при военни действия в Афганистан и Ирак. Папата насърчи Асоциацията “Wounded Warriors”, която са грижи за пострадалите от войната, да им помага в тяхната реинтеграция в обществото. Светият Отец увери военните в своите молитви и солидарност.


svt/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.