2011-05-23 16:23:15

Бенедикт ХVІ към македонската делегация: няма единство без зачитане на човешкото достойнство


Светите Кирил и Методий „неуморно работиха за разпространението на християнската доктрина, събирайки я в книги написани на славянски език. Несъмнено това бе решаващото събитие за израстването и развитието на славянската цивилизация и култура. Свидетелството и поучението на светите братя Кирил и Методий все още са актуални, както за онези, които служат на Евангелието, така и за онези които са призвани са управляват съдбите на Нациите”. Това подчерта Бенедикт ХVІ тази сутрин по време на аудиенцията с президента на Република Македония придружен от представители на Правителството, властите, Католическата и Православната църква в страната.

Животът на славянските братя, „бе изцяло посветен на апостолската дейност, а божественото прозрение да направят разбираемо и достъпно за народите посланието на Откровението бе причина за единението на различните традиции и култури”. „В приемането на спасителния Божий промисъл – посочи Папата – народите могат да преоткрият основите върху които да изградят една цивилизация и общество, изпълнени от духа на помирението и мирното съжителство. Не може да съществува истинско единство без зачитането достойнството на всяко човешко същество и неговите неотстъпими права”.


svt/ SirAll the contents on this site are copyrighted ©.