2011-05-21 15:32:26

Бенедикт ХVІ: християнската мисъл не се противопоставя на научно-техническия прогрес


„Християнската перспектива не се противопоставя на научното знание и завоеванията на човешката мисъл”, а точно обратното, „смята вярата като хоризонт за смисъла на живота, път към пълната истина и водач към истинското развитие”. Това изтъкна Бенедикт ХVІ на аудиенцията за студенти и преподаватели от Католическия университет „Пресвято Сърце Исусово”, които прие по повод 90-та годишнина от основаването на университета.

Без ориентировъчна точка за истината и без нейното смирено, но и смело търсене, всяка култура се разпада, изпада в релативизъм и се изгубва във временното. Но ако се освободи от заобикалящия и умъртвяващ редукционизъм, може да се разкрие за интерпретирането на действителността и на истинското служение на живота”.

Въпросът за съществуванието на Бог, припомни Папата, „не е абстрактно изследване в реалността на ежедневието, а съществен въпрос от който зависи разкриването смисъла на света и на живота:

Познанието на вярата озарява търсенията на човека, като ги хуманизира и интегрира в проекти за доброто, откъсвайки го по този начин от калкулаторната мисъл, която манипулира познанието и превръща научните открития в средства за власт и поробването на човека”.

За Папата, науката може и трябва да бъде в служба на човека и съхранява познанието за вселената:

Да служим на човека, да показваме любовта в истината, да обичаме и зачитаме живота: това е нашата задачата, особено във време на криза; историята на културата показва как човешкото достойнство бива признато в неговата цялост в светлината на християнската вяра”.

Затова, допълни Папата, студентите от Католическия университет трябва да бъдат „жив пример за онзи характер, който променя живота и спасява света”. Накрая и неговото пожелание към университетските преподаватели:

Демонстрирайте, че християнската вяра е фермент на културата, светлина за разума и стимул за развитието на положителния потенциал за истинското благо на човека. Съзерцаването на Божието сътворение разкрива за разума изискването за рационално, систематично и критично изследване”.

dg/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.