2011-05-20 16:20:30

Ватикана: зачитането на различията е фундаментално за диалога между християни и мюсюлмани


„Християни и мюсюлмани споделят базисни хуманни ценности, като сакралността на живота, човешкото достойнство и ненакърнимите човешки права, произлизащи от тях. Това се казва в комюнике на Папския съвет за междурелигиозен диалог след проведената на 18 и 19 май във Ватикана среща между представители на Папския съвет и Кралския институт за интеррелигиозни науки със седалище в Аман, Йордания. Срещата бе председателствана от кардинал Жан-Луи Торан, председател на Папския съвет за междурелигиозен диалог, и от проф. Камел Абу Джабер, директор на Кралския институт. Относно религиозните ценности, участниците потвърждават съществуващите общи аспекти между християни и мюсюлмани, както и специфични. „Важно е изясняването на общите елементи и различията, тъй като зачитането на различията е базисно за диалога”, се казва в документа. „Възпитанието, особено религиозното, не трябва да бъде насочено към формирането на отношение на антагонизъм или конфликтност, а да помогне на младите да бъдат здраво вкоренени в собствената религиозна идентичност и за отвореност към диалога с други религиозни идентичности”. Привилегировано поле в тази област са училищата, институтите, частните и държавните университети, където „християни и мюсюлмани, деца и възрастни могат заедно да се обучават”. Двете страни потвърждават, че този опит може да бъде съхранен и обогатен, тъй като „предлага повод за здраво и трайно приятелство”. На срещата бе съобщено, че следващата среща ще се проведе в рамките на следващите две години.


dg/ rv


All the contents on this site are copyrighted ©.