2011-05-19 14:12:33

„Възпитание на младите в дух на справедливост и мир” е избраната от Бенедикт ХVІ тема за Световния ден на мира 2012


„Възпитание на младите в дух на справедливост и мир” е избраната от Бенедикт ХVІ тема за Световния ден на мира, който се отбелязва на 1 май 2012. Темата се помества в контекста на „неотложния въпрос за съвременния свят: вслушване в гласа и даване стойност на новите поколения за реализацията на общото благо и утвърждаването на справедлив и мирен социален ред в който могат да бъдат изразявани и реализирани основните права и свободи на човека”, се казва във ватиканско комюнике. „Настоящите поколения имат дълга да гарантират условия за бъдещите поколения да изразяват свободно и отговорно важната задача за изграждане на един нов свят”.

От своя страна, продължава документа на Папския съвет за Справедливост и мир, „Църквата приема младите и техните молби като знак за многообещаваща пролет и им посочва Исус, като пример за любов, която „всичко ново твори” (Откр. 21,5). Обществените ръководители, се казва в документа, „са призвани да работят по такъв начин, че институции, закони и обществени сфери да бъдат пропити от един трансцедентен хуманизъм, който да предложи на новите поколения възможност за пълна трудова реализация в изграждането на цивилизацията на братската любов, отговаряща на най-дълбоките изисквания на истината, свободата, любовта и справедливостта”.

Накрая Папския съвет за Справедливост и мир изтъква „пророческото измерение на темата” избрана от Бенедикт ХVІ, която се помества в „педагогиката на любовта”, започната от Йоан Павел ІІ. „Младите хора трябва да бъдат миротворци защитници на справедливостта в един комплексен и глобализиран свят. Това прави необходимо създаването на един „нов педагогически съюз” между всички отговарящи в тази сфера субекти.

dg/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.