2011-05-17 14:05:07

Папата към индийските епископи: търпеливост и постоянство в усилията за защита на религиозната свобода в страната


Бенедикт ХVІ окуражава индийските епископи да извършват своята мисия, като полагат усилия и „търпение” в „защитата на основните човешки права, включително религиозната свобода и свободата на култа”. В словото си на аудиенцията за две групи епископи от латински обред, които извършват своята канонична визита „ад лимина” във Ватикана, Папата препоръча да бъдат „почтени и откровени в изповядването на вярата и да зачитат вероизповеданието на другите”.


Ако Индия е смятана за „седалище на различни древни религии, включително и християнството”, именно в нея Евангелското известие изисква деликатно интегриране в културата”, припомни Папата. Това означава, че свещеници, богопосветени, катехисти и миряни трябва „внимателно да усвоят местните езици и навлезнат в убеждението на хората, за да представят Благата вест”. От своя страна, допълни Папата, епископите се изисква „да следят внимателно този процес, като поддържат наследената вяра и я предават”. Оттук и призива на Бенедикт ХVІ към индийските епископи:


Тази вяра трябва да бъде съчетана с чувствителност и креативност, за да можете да дадете убедително доказателство за надеждата, която е в нас”.


Относно диалога с другите религии, Папата заяви, че съзнава трудните обстоятелства, които трябва да посрещнат много епископи, но заедно с това ги насърчи „винаги да действат в атмосферата на взаимна толерантност”. „Вашият диалог трябва да се характеризира от постоянното позоваване на истината, за да подпомогнете взаимния респект, избягвайки проявите на синкретизъм”.


Папата подчерта важната роля на индийските църковни пастири за християните, които полагат усилия да живеят в мир и хармония с техните близки от други религии”: „вашите внимателни напътствия имат решаваща роля в гражданския и моралния живот за защитата на основните човешки права, свободата на религията и свободата на култа”. Тези права са базирани на общото достойнство на всички човешки същества и са признати от мнозинството нации”.


Накрая Папата насърчи индийските епископи към търпелива работа с цел „установяването на общ терен за хармоничното съжителство на тези основни права в църковната общност. Бенедикт ХVІ увери, че се моли за тази „важна и деликатна мисия”, призовавайки небесното застъпничество на Блажена Тереза Калкутска над тяхната пастирска работа, припомняйки че „нейното търпеливо служение към другите бе винаги подкрепяно от Христовата любов”.


dg/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.