2011-05-17 11:33:24

Протестантските църкви в Европа подписаха общ документ по въпроса за евтаназията и асистираното самоубийство


Общността на Протестантските църкви в Европа (Опце) се обяви против богословското и морално оправдание на евтаназията и асистираното самоубийство и пое задължението да защитава човешките права на умиращите и за едни достойни живот и смърт. Това е позицията изразена в проучването “A Time to live and a Time to Die” (пр. Време за живот и време за смърт), което бе представено във Виена. Проучването, който е съвместен документ на Опце по този аргумент, е резултат на широкото допитване в което участват 105 Църкви членове на Опце от 30 държави и се базира на текст подготвен от група експерти по биоетика от същия организъм. Текстът е принос към дебата за достойнството на края на живота и призовава всички Протестантски църкви от континента към „по-задълбочен размисъл” по тази деликатна тема. Текстът от 104 страници за момента е само на немски език и разглежда някой основни въпроси отнасящи се до смъртта от социална, медицинска и юридическа гледна точка. От богословска и морална гледна точка се разглеждат въпросите като определението за човешки живот, моралната отговорност и волята на пациента. Съвместният документ Опце се спира и на медицинско-етически въпроси като отказа от намеса за изкуствено продължаване на живота, палиативното лечение, евтаназията и асистираното самоубийство. В документът протестантските църкви показват общите усилия за защитата на човешките права на умиращите, но също и отказа от лечение. „Отговорността за Човека – се чете в текста – трябва да бъде в центъра на нашата дейност”. Освен това констатирайки, че поведението на нашите общества към някой форми на евтаназия и асистирано самоубийство, се е променило, документът настоява за необходимостта от подобряване на социалните условия, медицинската помощ и грижата за достойни живот и смърт. Това – подчертава текстът – изисква изграждането на повече болнични структури и насърчаването на палиативното лечение не само на теория, но и на практика. Документът на Опце е може да бъде намерен на интернет страницата www.atimetolive.euì, а от есента ще бъде на разположение и на английски и френски език.


svt/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.