2011-05-14 15:30:47

15 май: Международен ден на семейството. Бан Ки Муун: все още много семейства по света живeят в несигурност и сериозни трудности


„Все още много семейства по света живеят в несигурност и сериозни трудности”: това заявява генералния секретар на ООН, Бан Ки Муун, в послание по повод Международния ден на семейството, който се отбелязва на 15 май. Причини са липсата на работни места и бедността, но в основата на проблема остава социалното изключване, дискриминацията и неравенството в достъпа до социалните услуги, което лишава много семейства от възможността да проектират по-добро бъдеще за своите деца. Някои категории семейства са особено застрашени: с един родител, безработни родители, болни или инвалиди, както и семействата живеещи в бараки край големите градове или в земеделски райони. „Някои правителства са изработили стратегии за семействата - пише в посланието Бан Ки Муун - включително финансова и социална помощ, както и защитата на сексуалната идентичност на децата. Разширяването на тези политики, които могат да помогнат за подобряване на прехраната и образованието на децата, са ценен принос, за да се сложи край на циклите бедност, които се предават от поколение на поколение”. Накрая генералния секретар на ООН призовава за подкрепа на семействата, като места за възпитание, грижа за възрастните и за израстването на силни общества, изградени върху принципите на толерантността и достойнството за всички.


dg/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.