2011-05-13 20:06:28

ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN HỌC VIỆN HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH VATICAN.


Sáng 13-5, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã tiếp kiến 350 tham dự viên Hội nghị do Học Viện Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ở Roma về hôn nhân và gia đình, tổ chức nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Học Viện. Ngài cổ võ sự hiểu biết đúng đắn về vai trò của thân xác, sự kết hiệp giữa người nam và người nữ cũng như về đức khiết tịnh và tính dục.

Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến nguồn gốc của thân xác trong bối cảnh sáng tạo của Thiên Chúa Đấng Tạo Hóa và khẳng định rằng ”Chỉ khi nào nhìn nhận tình yêu nguyên thủy mang lại cho mình sự sống, thì con người mới có thể chấp nhận bản thân, có thểhòa giải chính mình với thiên nhiên và thế giới. Cuộc sáng tạo Eva theo sau cuộc sáng tạo Adam. Xác thể, nhận lãnh từ Thiên Chúa, được kêu gọi làm cho sự kết hợp giữa người nam và người nữ có thể diễn ra và thông truyền sự sống. Trước khi sa ngã, thân xác của Adam và Eva hoàn toàn ở trong tình trạng hòa hợp”.

Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng ”Sự kết hiệp thành một thân thể duy nhất trở nên cuộc kết hiệp trọn đời, để người nam và người nữ trở thành một tinh thần duy nhất... Dưới ánh sáng đó, nhân đức khiết tịnh mặc một ý nghĩa mới. Khiết tịnh không phải là phủ nhận khoái lạc và niềm vui sống, nhưng là một sự chấp nhận tình yêu như là một sự cảm thông sâu xa giữa hai người, nó đòi phải có thời gian và sự tôn trọng, như một con đường tiến về sự sung mãn và như tình yêu có khả năng sinh sản sự sống và quảng đại đón nhận sự sống mới được sinh ra”. Đức Thánh Cha nhận xét rằng ”dĩ nhiên thân xác cũng chứa đựng một ngôn ngữ tiêu cực, nó nói về sự đàn áp người khác, về ý muốn chiếm đoạt và khai thác người khác, nhưng ngôn ngữ này không thuộc về ý định nguyên thủy của Thiên Chúa, nhưng là kết quả của tội lỗi...

Trong bối cảnh này, có thảm trạng tính dục ngày nay bị khép kín trong cái vòng chật hẹp của thân xác và trong cảm xúc... Khi người ta tách rời thân xác ra khỏi ý nghĩa con thảo của nó, khỏi sự gắn bó với Đấng Tạo Hóa, thì thân xác sẽ nổi loạn chống lại con người, nó đánh mất khả năng biểu lộ sự hiệp thông và trở thành môi trường chiếm đoạt người khác” (SD 13-5-2011)

Lm Trần Đức Anh, OPAll the contents on this site are copyrighted ©.