2011-05-12 15:21:30

Бенедикт ХVІ: евреи и християни в общо сътрудничество за човешкия прогрес


Евреи и християни могат да допринесат за благото на човечеството и отговорят на съвременните предизвикателства. Това заяви Бенедикт ХVІ на аудиенция за делегация на еврейската международна организация Бней Брит Интернешънъл (B’nai B’rith International, Синове на Завета). Организацията е основана в Ню Йорк през 1843 и е смятана за най-старата съществуваща днес еврейска организация в света, като сред нейните цели присъства борбата срещу расизма и антисемитизма.


"There are many ways in wich Jews and Christians can cooperate…"
„Съществуват много начини чрез които евреи и християни могат да сътрудничат за един по-добър свят”, каза Папата, „в съответствие с Божията воля и за благото на човечеството”. На първо място това са „конкретните милосърдни дела за бедните”, но едно от най-важното нещо, което християни и евреи могат да направят заедно е „общото свидетелстване на вярата, че всеки мъж и жена са създадени по Божи образ” и имат „ненакърнимо достойнство”.


"This conviction remains the most secure basis…"
„Това убеждение остава най-сигурният фундамент за участие, от страна на всички, в защитата и насърчаване ненакърнимите права на всеки човек”. Папата припомни срещата на Международния смесен комитет за единение между Католици и Евреи, състояла се през февруари в Париж, като подчерта общото желание за съвместно посрещане на „огромните предизвикателства” в един бързо променящ се свят и „религиозният дълг” за борба срещу бедността, несправедливостта, дискриминацията и отричането на всеобщите човешки права.


Папата припомни и срещата между делегациите на Върховния Равин на Израел с Ватиканската комисия за отношенията с ебраизма, състояла се през март в Ерусалим, на която бе подчертана „необходимостта от насърчаване ролята на религиите в живота на съвременните общества”, която може да коригира „хоризонталната” визия на живота, оттук и непълна, за човешката личност и социалното съжителство. Затова и Бенедикт ХVІ призова за преодоляване на материалната визия за човешкия живот и за духовно обновление:


"The life and work of all believers should bear constant witness…"
„Със своя живот и дейност, вярващите трябва постоянно трябва да свидетелстват трансцедентното измерение и посочват невидимите реалности, намиращи се извън нас, въплъщавайки убеждението, че един Милосърден и грижовен промисъл води към края на историята”, независимо колко труден и опасен изглежда този дълъг път. Папата завърши с увереността в думите на пророк Йеремия: „Защото само Аз зная намеренията, които имам за вас, казва Господ, намерения за добро, а не за зло, за да ви дам бъднина и надежда”(Иер. 29,12).


dg/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.