2011-05-12 16:40:22

Страсбург: Европейският парламент изказа благодарност на Папа Войтила


„Папата на глобалните предизвикателства„ – под този надслов в Европейския парламент се проведе среща посветена на Йоан Павел ІІ и неговия принос към Европа, по повод неговата беатификация. Папата-славянин е посветил 8000 слова на европейската интеграция, свикал е 2 Синода за Европа и винаги е подкрепял сближаването между народи и държави на Стария континент, бе припомнено на срещата. „За Йоан Павел ІІ човешкото достойнство бе винаги на първо място”, каза председателят на Европейския парламент Йежи Бузек. Сънародникът на Папа Войтила подчерта „приноса на папата-славянин за историческия процес довел до падането на Желязната завеса и завръщането към европейското единство”. Бузек подчерта и качествата на Павел Войтила като „добър политик”: „В него преобладаваше чувството за добро и желанието да прави добро. Ако това може да се нарече политическо призвание, тогава и ние трябва да следваме неговия пример”. Бузек допълни, че не изповядва католическата вяра, но призна, че „благодарение на Войтила християните от различни конфесии и дори безразличните към вярата са поели по пътя към зачитането и по-голямо единство”. В инициативата участва и монс. Алдо Джордано, постоянен наблюдател на Светия Престол към Съвета на Европа, който изтъкна „безпокойството на Папа Войтила за европейската идентичност, останал разочарован от липсващото позоваване на европейските корени в Конституцията през 2004. Папата отблъсваше идеята за една Европа като крепост и вярваше в диалога между религиите за мира на планетата”. Ватиканският представител подчерта големите усилия на Папа Войтила за „завръщането на Бог в публичното пространство и в този смисъл защитата на религиозната свобода”, което е един от „основните принципи за човешкото достойнство”. На срещата присъства и монс. Пьотр Мазуркевич, генерален секретар на Комисията на епископатите на Европейската общност, както и равина Алберто Пиатели и директорът на Арабския културен център в Брюксел, Али Кедер.


dg/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.