2011-05-11 16:51:37

Професор Болоне: всички следи от страданията на Христос могат да бъдат намерени върху Светата Плащаница


Светата Плащаница е изучавана от различни гледни точки: историческа, археологическа, химическа и дори ботаническа и нумизматична. Това беше темата на обсъждане на конференция, организирана от Института за наука и вяра на Папският Университет “Regina Apostolorum”. В нея взеха участие проф. Пиерлуиджи Байма Болоне, един от най-известните съдебни лекари в Италия и в чужбина, автор на множество научни изследвания върху Светата Плащаница, който е смятан за един от водещите експерти по този въпрос.


"Спомням си - каза съдебният лекар пред агенция Zenit – че по повод на изследванията върху платното проведените през 1978 г., аз получих разрешението да извадя няколко влакна, върху който успях да докажа наличието на кръв и то на човешка кръв. Тези резултати бяха потвърдени от всички изследователи, които в последствие се занимаваха с този въпрос. Друг пример за резултатите от изследванията на следите върху Плащаницата - допълва той – е информацията, от намиращите се там полени, които доказват научно пътя, който Платното е изминало от Юдея през Анатолия, Константинопол и накрая Европа” . "С клиничните и анатомични проучвания, които провежда, съдебната медицина дава важен принос към познанията и доказателствата за автентичността на Светата Плащаница - посочва експертът. Преди няколко години аз се опитах да представя клиничноанатомичните подробности за Мъченията, агонията и смъртта на кръста на Исус, единствено въз основа на данните от Новия завет, абстрахирайки се изцяло от образите върху Плащаницата". "Целта беше да се установи в последствие дали Плащаницата отговаря на резултатите от изследването. Проследих Исус по пътя му от Тайната вечеря към Голгота; през психологическата агония в Гетсиманската градина, страданията и мъченията, понесени по време на арест, лишенията от храна, вода и сън; през петте процеса, тези пред Синедриона, пред първосвещеника Каиафа, пред Анна, тъста на Каиафа, пред Пилат Понтийски и пред Ирод Антипа". “Следват бичуването, увенчаването с тръни, словесните и физически насилия, Пътят на кръста, разпъването на кръста и на последвалата бърза смърт, продължава д-р Болоне. На базата на това проучване, публикувано от Мондадори, със заглавие "Последните дни на Исус”, (nagradeno i s "Оскар"), трябва да се заключи, че смъртта на Исус, съгласно също това, което се знае за агонията изпитвана при разпъване, наистина е резултат от различни фактори. Върху умората, болката, шокът и обезводняването се наслагват механичната асфиксия (задушаване), резултат от разпъването на кръст и накрая, терминалната сърдечна исхемия, напълно очакван при човек претърпял всичкото това страдание, обезводнен и в състояние на inspissatio sanguinis, свръх сгъстена и лепкава кръв, бедна или лишена от кислород". Върху Светата Плащаница, заключава д-р Балоне, “може да се открие иконографската материализация нa всички елементи от тази патофизиологична верига. Тя всъщност е "визуалния образ на това, което е описано, при все това без никакво разказвателно намерение, от Матей, Марко, Лука и Йоан”.


bp/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.