2011-05-07 18:12:00

Бенедикт ХVІ в Аквилея: мисията на християните е да свидетелстват Божията любов за човека


„В настоящият контекст е необходимо християните, подкрепяни от една „сигурна надежда” да предлагат на всеки мъж и жена, на не вярващи и вярващи от другите религии, красотата на вярата в Исус Христос, който е Път, Живот и Истина”. Това бе призивът на Бенедикт ХVІ към представителите на 36-те диоцеза на Италия, Словения, Хърватска, Австрия и Германия, водещи своето начало от църквата в Аквилея, с които се срещна веднага след пристигането си в града. Поводът за срещата е подготовката за втория църковен Конгрес на Църквите от Североизток, който ще се проведе в Аквилея от 12 до 15 април 2012, двадесет години след първият конгрес, на тема „Вслушване в онова, което Духа казва на Църквите от Североизток”. Новата църковна среща ще бъде в синодална форма и на нея църквите ще предоставят свидетелства за техния живот под действието на Светия Дух през последните двадесет години.


Приветствени слова към Бенедикт ХVІ отправиха архиепископа на Гориция, монс Дино де Антони и архиепископа на Падова, монс. Антонио Матеацо, който направи преглед на извървения до сега път към предстоящия Конгрес. В началото на словото си Папата сърдечно поздрави всички свещеници, богопосветени и многобройни миряни, присъстващи на срещата, цитирайки думите на Свети Йоан „благодат вам и мир от Онзи, Който е, и Който е бил, и Който иде” (Откр. 1,4).


Като се позова на предстоящата конференция през 2012 г. Бенедикт ХVІ припомни, че посредством „синодалната среща” Светият Дух говори на „вашите възлюбени Църкви и на всички вас поотделно, подкрепяйки ви в израстването в общението и взаимното сътрудничество”:


Тази синодална среща позволява на всички християнски общности, на които сте представители, да споделят преди всичко присъщия на Християнството опит, който е личната среща с Христос, разкриващ изцяло на всеки мъж и жена значението и посоката на пътя в живота и историята”.


Бенедикт ХVІ подчерта, че избора за провеждането на Конгреса в Аквилея представлява едно своеобразно завръщане към „корените”, което ще помогне на вярващите да осъзнаят, че са „живите камъни” на духовния храм, чиито основи са положени в Христос. Папата припомни и имената на най-ярките свидетели на вярата, чеда на Църквата на Аквилея:


Изборът ви за провеждането на втория църковния Конгрес в Аквилея, означава преди всичко да се поучите от славната Църква от която произхождате, как да полагате усилия днес за новата евангелизация на вашата територия и да предоставите на бъдещите поколения безценното наследство на християнската вяра”.


Бенедикт ХVІ припомни, че Североизточна Италия е свидетел и наследник на една богата история на вяра, култура и изкуство, чиито белези са видими още в съвременното секуларизирано общество. Християнският опит формира един трудолюбив, солидарен, упорит и вежлив народ, белязан дълбоко от Евангелието на Христос, въпреки многообразието на неговата културна идентичност:


Вярата дари и продължава да дарява нови импулси за обществения живот…. Ясен знак за това е благоразположението към трансцедентното измерение на живота, въпреки разпространения материализъм; едно дълбоко религиозно чувство, споделено от почти цялото население; привързаността към религиозните традиции, многобройните изрази на вярата, милосърдието и културата; чувството за солидарност. Съхранявайте, укрепвайте и живейте това безценно наследство. Бъдете ревностни за онова, което прослави и продължава да прославя тези земи”.


Но по какъв начин днес може да се възвестява Исус Христос, да се комуникира Евангелието и да се възпитава във вярата, запита риторично Светият Отец:


Основната мисия, която днес Господ ви поверява, обновени от личната среща с Него, е да свидетелствата Божията любов за човека. Призвани сте да го правите преди всичко чрез милосърдни дела и примера на вашия живот в полза на конкретни личности, започвайки от най-слабите, беззащитните, бедните, възрастните, болните, онези, които Свети Павел нарича, слабите членове на църковното тяло (1 Кор. 12, 15-27)”.


Папата призова присъстващите да поставят в центъра на техния пасторален живот семейството, люлка на любовта и живота, основна клетка на обществото и църковната общност:


Тези пасторални усилия, са още по-наложителни по причина на все по-разпространената криза в семейния живот и спада на раждаемостта. Във вашата пасторална дейност обръщайте особено внимание и към младежите, които често живеят в несигурност и трудни ситуации, но носят в сърцето си една голяма жажда за Бог, която изисква постоянно внимание и отговор”.


Бенедикт ХVІ изброи предизвикателствата пред, които е изправена християнската вяра като, необузданото търсене на икономическото благосъстояние, в момент на тежка финансова криза, практическия материализъм и доминиращия субективизъм:


В сложността на тези ситуации, вие сте призвани да насърчавате християнския смисъл на живота, посредством ясното възвестяване на Евангелието, поднесено с гордост и дълбока радост в различните сфери на всекидневния живот”.


Като се позова на географското положение на Североизточна Италия, Бенедикт ХVІ подчерта, че тя не е са само кръстопът между Източна и Западна Европа, но също между Севера и Юга:


В този контекст е необходимо християните, подкрепяни от една сигурна надежда да предлагат на всеки мъж и жена, на не вярващи и вярващи от другите религии, красотата на вярата в Исус Христос, който е Път, Живот и Истина. Както свидетелства дългата католическа традиция в този регион продължавайте неуморно да свидетелствате Божията любов и насърчавате общото благо за всички и за всеки един поотделно”.


Папата завърши словото си като призова вярващите да продължават работят за хуманизирането на съжителството между хората, което да изгради едно ново поколение мъже и жени, които да „поемат своята отговорност в различни социални сфери, особено в политическата”, която се нуждае от хора, способни да „изградят един добър живот” в полза и в служба на всички.


svt/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.