2011-05-07 13:23:10

Послание на Бенедикт ХVІ към "Католическа Дейност": християнските миряни комуникатори на красотата на вярата


Днес миряните християни са призвани убедително да представят красотата и причините за тяхната вяра, но също и братската солидарност, „за да може Европа да бъде на висотата на настоящото епохално предизвикателство”. Това посочва Бенедикт ХVІ в послание към ХІV национална асамблея на италианската „Католическа дейност”, която бе открита на 6 май в Рим.


В текстът, Папата изразява своето задоволство от работата на „Католическа Дейност” в тясно сътрудничество с епископите: „това е една квалифицирана възпитателна сила, подкрепена от добри средства и вековна традиция”, която знае как да възпитава и формира младите и възрастните. Бенедикт ХVІ пожелава още по-силно сътрудничество с другите възпитателни институции, както църковни така и цивилни.


В посланието Папата приканва да се извърви пътя на светостта, подчертавайки необходимостта този термин да се превърне в „една обща за всички дума без изключения”. Светостта, продължава Папата, не трябва да се свързва само „с героични постъпки в християнския живот”, а да посочва „един решителен отговор и благоразположение за дейността на Светия Дух във всекидневната действителност”. Светостта, означава също „да се посветиш изцяло в служба на общото благо според християнските принципи, предлагайки в обществения живот квалифицирани и безвъзмездни присъствия, строги в поведението, предани на църковното поучение и насочени към благото на всички”.


Светият Отец припомня важността от културната и политическа ангажираност на католиците: задължение, „изискващо мислене оформено според Евангелието, способно да аргументира валидни идеи и предложения за миряните”. „Италия – подчертава Папата – премина през трудни исторически периоди и излезе от тях укрепена благодарение и на безусловната всеотдайност на миряните католици, ангажирани в политиката и институциите. Също и днес обществения живот на страната се нуждае от един допълнителен благороден отговор от страна на вярващите чрез който да предоставят на всички техните способности, духовни, интелектуални и морални сили”.


Ето защо, „пред големите вълнения на света и Средиземноморието” Бенедикт ХVІ призовава католическите миряни „да бъдат благородни, гостоприемни, солидарни, но преди всичко комуникатори на красотата на вярата. Много мъже, жени и младежи се докосват до нашия свят, който познават повърхностно, заслепени от илюзорни идеи. Ето защо те се нуждаят да не губят надеждата, да не разменят тяхното достойнство. Нуждаят се от хляб, работа, свобода, справедливост, мир и да видят признати техните неотменими права на синове Божи. Нуждаят се от вяра и ние можем да им помогнем, посредством свободната и безпристрастна обмяна и като им представяме с яснота, простота и усърдие нашата вяра в Исус Христос, зачитайки същевременно техните религиозни убеждения”.


„Католическа Дейност – завършва посланието си Бенедикт ХVІ – може да помогне на Италия да отговори на нейното особено призвание, поместена в Средиземноморието, кръстопът на култури, стремежи и напрежения, които изискват една огромна сила на общение, солидарност и благородство”.


svt/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.