2011-05-06 10:37:34

Празник на Европа: седалищата на европейските институции отварят вратите си за гражданите


Събота, 7 май в Брюксел и неделя, 8 май в Страсбург са датите на "Дните на отворени врати" на Европейския парламент, който и тази година, в навечерието на Празника на Европа (9 май, в чест на Декларацията "Шуман" от 1950 г.), организира посещения на гражданите в главните си седалища. На същия ден е предвиден достъп и до много периферни служби на Асамблеята на ЕС (в представителствата, които се намират във всички столици на 27-те държави-членки), както и в седалищата на Комисия, на Съвета, на Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите в Брюксел (за информация посетете официалния сайт на институциите на сайта на www.europa.eu). В поканата към гражданите, Асамблеята на ЕС посочва, че "всеки ден Парламентът ще приветства стотици посетители”. Броят на хората, които идват, за да видят от първа ръка как работи "камарата" непрекъснато се увеличава като през 2010 г достигна 30 000”. Специална покана е отправена към училищата. "Парламентът е място с активен живот, където хиляди души работят за изработването на законите" на Общността. "За да се навлезе в тази атмосфера, е препоръчително да се резервира посещение по време на пленарните заседания в Страсбург или по време на седмиците на парламентарна активност в Брюксел." Информация: www.europarl.europa.eu.


dg/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.