2011-05-05 14:25:30

Бенедикт ХVІ към Папската Библейска Комисия: вдъхновението и истината съществена част от естеството на Библията


Не е възвожно да се разберат истински Свещените Писания, ако се забрави, че са вдъхновени от Бог. Това е централният акцент в посланието на Бенедикт ХVІ отправено към кард. Уилям Левада, по повод пленарната асамблея на Папската Библейска Комисия. Работните сесии се провеждат във Ватикана, а тяхната тема е „Вдъхновение и истина в Библията”.


„Ключовото понятие, което ни помага да видим свещения текст като Божие Слово в човешки думи е несъмнено понятието за вдъхновение”, посочва в посланието си Бенедикт ХVІ , цитирайки Апостолическото насърчение Verbum Domini. „Ето защо – продължава Папата – тълкуването на Свещените Писания, което пренебрегва или забравя за тяхното вдъхновение, не взима под внимание тяхната най-важна и ценна характеристика”: техния „произход от Бог”. Този вид тълкуване „няма достъп и не допуска до Словото Божие в човешките думи, което води до загубата на безценното съкровище, съдържащо се за нас в Свещеното Писание. Този подход към Свещеното Писание – отбелязва Бенедикт ХVІ – обръща внимание само на чисто човешките думи, независимо, че те мога да бъдат думи с изключителна задълбоченост и красота”.


Бог – припомня Папата – ни отправя своето слово, „за да ни се открие и да ни запознае с тайната на Неговата воля”, както и „Неговия промисъл за спасението на човечеството. Ето защо, усилието да се открие все повече истината на Свещените книги се равнява на стремежа да се опознае все повече Бог и тайната на Неговата спасителна воля”.


„Богословското размишление – подчертава Бенедикт ХVІ – вижда във вдъхновението и истината двете ключови понятия за църковната хермевтика на Свещеното Писание. Въпреки това трябва да се признае съвременната необходимост от едно подходящо задълбочаване на тази реалности, за да се отговори по-добре на изискванията отнасящи се за тълкуването на свещените текстове според тяхното естество”.


В посланието Бенедикт ХVІ уточнява, „че при една добра херменевтика не е възможно да се приложи механично критерия за вдъхновение, както и този за абсолютната истина, извличайки само една отделна фраза или израз. Промисъла в който е възможно да се възприеме Свещеното Писание като Слово Божие е тази на единството на Божията история в една цялост в която отделните елементи се разясняват взаимно и се отварят за разбирането”.


Накрая Папата изразява своето „задоволство от работата на Папската Библейска Комисия в насърчаването на познанието, изучаването и приемането на Словото Божие в света”.


svt/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.