2011-05-05 15:00:40

Бенедикт ХVІ прие членове от милосърдната асоциация Papal Foundation


„По своето естество Църквата е мисионерска”. Това подчерта тази сутрин Бенедикт ХVІ при срещата си във Ватикана с членове на Papal Foundation, милосърдната американска асоциация, основана през 1990 от кард. Джон Крол. Асоциацията се грижи за диоцезите намиращи се в трудни ситуации предимно в страните засегнати от бедност, войни и бедствия.


„Важен принос за мисията на Църквата посредством насърчаването на милосърдните дела”. Така Бенедикт ХVІ изрази своята признателност за дейността на Papal Foundation, подчертавайки, че фондацията е също „ангажирана в проекти, целящи насърчаването на цялостното човешко развитие”. Не само чрез икономическата помощ, но и „насърчаването на апостолски дейности в диоцезите или религиозните конгрегации по света”, „особеното внимание към формацията на бъдещите лидери на Църквата и подкрепата за дейността на Светия Престол”:


„In this way, You will testify that the Church is missionary by her very nature…”
По този начин – посочи Бенедикт ХVІ – вие сте свидетели на факта, че Църквата по своето естество е мисионерска. Фондацията, припомни Папата, „се роди като средство, чрез което да се покаже практическата солидарност на приемника на Свети Петър и неговата загриженост за универсалната Църква”.


„May you see your commitment to the ideals of the Foundation as a privileged…”
Бенедикт ХVІ пожела на членовете на Papal Foundation да живеят поетото от тях задължение към идеалите на фондацията „като привилегирован израз на техния живот като християни в Църквата и света”. Папата припомни и думите от Апостолическото насърчение Verbum Domini:


“It is our responsibility to pass on what, by God’s grace, we ourselves...”
„На нас се пада отговорността да предадем, онова което по благодат получихме”.

svt/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.