2011-05-04 15:48:53

Бенедикт ХVІ на генералната аудиенция: молитвата е разговор с Бог. Начало на нов катехистичен цикъл


На генералната аудиенция на препълнения с поклонници и вярващи площад Свети Петър, Папа Бенедикт ХVІ даде началото на нов цикъл катехистични беседи посветен на молитвата. Във всяка епоха човек се моли защото „постоянния въпрос, който той си задава е за смисъла на неговото съществувание”. В момента на поздравите към поклонниците Папата се обърна по-специално към полските поклонници дошли в Рим за беатификацията на Йоан Павел ІІ повери на застъпничеството на Майката Божия всички младежи, болни и семейства в началото на месеца посветен на Дева Мария.


Да се молиш, означава да говориш с Бог, подчерта Бенедикт ХVІ в началото на своята нова катехистична беседа. Чрез молитвата, продължи той, хората от древни времена се обръщат към Бог. В следващите беседи, уточни Папата, „ще се опитаме да се научим да живеем още по интензивно нашата връзка с Господа":


"Знаем добре, че молитвата не трябва да се пренебрегва: необходимо е да се научим да са молим, придобивайки все повече това изкуство; дори и онези, които са много напреднали в духовния живот винаги чувстват нуждата да следват школата на Христос, за да се научат да се молят истински”.


Първият урок по молитва ни е даден от примера на Господ, посочи Папата. Евангелията ни представят „Исус в съкровен и постоянен диалог с Отца: това е дълбокото единение на Онзи, който дойде в света не за да следва своята воля, а тази на Отца, който го изпрати за спасението на човека”. Бенедикт ХVІ отбеляза, че също и древните култури, от Египет до древна Гърция, от религиите на Месопотамия до древен Рим, винаги са изразявали желанието си да познаят Бог, независимо различните акценти. Светият Отец цитира Марк Аврелий, който твърди, че „молитвата е необходима, за установяването на едно "плодотворно сътрудничество между божественото и човешкото действие”. Императорът философ доказва, че без молитвата човешкия живот е лишен от смисъл и опорна точка:


Във всяка молитва винаги се изразява истината за човешкото създание, което от една страна изпитва своята немощ и бедност и затова проси помощ от Небето. От друга, човек е надарен с едно изключително достойнство, защото подготвяйки се да приеме божественото Откровение, открива способността си да влезе в общение с Бог”.


Папата добави, че в примерите за молитва от различните епохи и цивилизации, изпъква съзнанието на човека за неговото състояние, като създание и за зависимостта му от един Друг стоящ над него и извор на всяко добро”:


Човек от древни време се моли, защото винаги си задава въпроса какъв е смисълът на неговото съществувание, което остава неизвестно и несигурно, ако не се постави в отношение с тайната на Бог и неговия промисъл за света. Човешкият живот е смесица от добро и зло, от незаслужено страдание, радост и красота, която спонтанно и неудържимо ни тласка да просим от Бог онази вътрешна светлина и сила, които ни помагат на земята и разкриват надеждата, преминаваща отвъд границите на смъртта”.


Бенедикт ХVІ посочи, че езическите религии са един своеобразен призив, който от земята очаква един небесен отговор. Едно очакване, което намира своето изпълнение в Откровението. В Исус Христос, посочи Папата, „човек може да се доближи до Бог с дълбочината и съкровеността на една бащинска и синовна връзка”. Исус Христос, чрез молитвата, „ни дава възможност за по-дълбока връзка с Небесния Отец”. При поздравите на различни езици Папата с радост припомни на поклонниците от Полша беатификацията на Йоан Павел ІІ на 1 май:


“Niech Jego zawierzenie Matce Bożej, zawarte w zawołaniu „Totus Tuus”...
„Нека неговото поверяване на Майката Божия, съдържащо се в мотото „Изцяло Твой” (Totus Tuus) бъде насърчение за всеки един от вас и за целия полски народ, който има Дева Мария за Царица”.


Бенедикт ХVІ поздрави и новите швейцарски гвардиейци, които ще положат клетва на 6 май. Накрая, в началото на Майската набожност, Светият Отец отправи специална молитва към Дева Мария:


Скъпи младежи, следвайте всекидневно примера на Дева Мария, за да се научите като Нея да изпълнявате волята Божия. Скъпи болни, съзерцавайки Майката на разпнатия Христос, доловете спасителната стойност на всяко страдание, изживяно заедно с Исус. Скъпи младоженци, призовавайте Нейната майчина закрила, за да може във вашия семеен живот винаги да царува атмосферата на назаретския дом”.


svt/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.