2011-05-02 13:30:16

250 000 troende bad vid Johannes Paulus II:s kista under natten


(02.05.2011)Efter det att påven Benedictus XVI hade bett vid Johannes Paulus II:s kista efter saligförklaringen, öppnades Peterskyrkan för troende och pilgrimer som fick möjlighet att även de be vid den förre påvens kvarlevor, som nu efter saligförklaringen är reliker. En strid ström av tusentals troende köade hela eftermiddagen och hela natten på Petersplatsen och ner på Via della Conciliazione för att i några få minuter se kistan, och uttrycka sin vördnad, tacksamhet och sina böner till kyrkans nyaste saligförklarade.

Röster ur kön berättar hur stämningen under väntan var mycket speciell. På Petersplatsen rådde en ovanlig harmoni och djup andakt. Rosenkransens pärlor passerade mellan de troendes fingrar – den bön som påven Johannes Paulus II föredrog framför alla andra böner. Inne i Peterskyrkan leddes rosenkransen klockan 16, 18 och 21, av olika kardinaler. Under söndagen och natten till måndagen hade 250000 troende bett vid hans kista.

Johannes Paulus II:s kista stor uppställd mitt i kyrkan framför högaltaret i ett vackert blomsterarrangemang med gula och vita blommor. Vatikanens färger. Runt kistan ökar konstant de brev, blommor, ljus och andra föremål som de troende lämnar under sina få minuter i kyrkan, och som nu ska sparas. Peterskyrkan förblir öppen till klockan 17.30 idag.

Idag på måndagen firades en tacksägelsemässa av kardinal Tarcisio Bertone, kl 10.30 och även idag var Petersplatsen och början av Via della Conciliazione full av pilgrimer. Efter mässan tog påven Benedictus XVI emot Polens president Bronisław Komorowski i en privat audiens. "Presidenten tackade påven Bendictus XVI för saligförklaringen av Johannes Paulus II å hela den polska nationens vägnar. Hans pontifikat innebar en stor förändring, inte bara för Polen utanför hela världen", läser vi i kommuniken. "De båda talade även om hur hans lära om mänsklig värdighet och livets okränkbarhet fortfarande är ytterst relevant och varaktig.
All the contents on this site are copyrighted ©.