2011-04-27 15:04:06

Vad bör vi alltid minnas och hålla fast vid rörande Johannes Paulus II?


(27.04.11) Vad bör vi alltid minnas och hålla fast vid rörande Johannes Paulus II? Vatikanexperten John Allen säger att han hoppas att vi minns att allt han gjorde var förverkligandet av en radikalt konverterad kristen lärjunge. Hans motstånd mot den nazistiska ockupationen av Polen, övergivandet av sina ungdomliga planer för att träda in i ett underjordiskt prästseminarium, hans dynamiska tjänstgöring i Krakow som präst och biskop, hans filosofiska och litterära verk, hans insatser under andra Vatikankonciliet, hans episka pontifikat och dess undervisning, hans roll i den europeiska kommunismens fall och i försvarandet av de mänskliga rättigheterna - allt detta hade sin grund i hans radikala omvändelse till Kristus.

Den andra saken som John Allen hoppas att Kyrkan håller fast vid är betydelsen av datumet för hans saligförklaring: Den Gudomliga barmhärtighetens söndag, som han utnämnde år 2000 efter en polsk nunnas vision från år 1931. Johannes Paulus II:s förkärlek till denna hängivenhet, och hans utnämning av påskens oktav som den Gudomliga barmhärtighetens söndag, slog vissa som ett alltför polskt inslag på en universell Kyrka. Men de som ansåg detta hade fel, skriver John Allen. Johannes Paulus II hade en akut känsla av det gapande hål som hade slitits upp i mänsklighetens moral och andlighet efter 1900talets mordiska grymheter. Ett århundrade som inleddes med en robust framtidstro hade slutat med en tjock dimma av cynism som hängde över västvärlden.

John Allen påminner om hans apostoliska brev från år 2003 kallat "Kyrkan i Europa" kristendomens historiska hjärta. Påven skrev om hur Europa plågas av skuldkänslor över vad man hade gjort under två världskrig och det kalla kriget, i Auschwitz och i Gulag, under den ukrainska hungersnöden och den kommunistiska förföljelsen av Kyrkan. Men efter att ha övergett Bibelns Gud, hade Europa ingenstans att vända sig till för att bekänna denna skuld, söka absolution och få förlåtelse. Johannes Paulus II var övertygad om att det var därför som Faderns barmhärtige ansikte hade vänt sig mot dagens värld. Insikten kom från Polen men behovet var universellt. Därför instiftade han ”Den Gudomliga barmhärtighetens söndag”. Det är därför som vi bör komma ihåg att han blev saligförklarad just på den dagen.


All the contents on this site are copyrighted ©.