2011-04-27 15:07:12

Flaska med Johannes Paulus II:s blod kommer att vördas under Saligförklaringsmässan


(27.04.11) Vatikanen har offentliggjort att en liten flaska fylld med påven Johannes Paulus II:s blod kommer att vara reliken under hans Saligförklaringsmässa. Reliken kommer att presenteras för Benedictus XVI och placeras för vördnad under Mässan på Petersplatsen på söndagen, sade Vatikanen den 26 april. Efter Mässan kommer den att förvaras tillsammans med andra moderna reliker i det Apostoliska palatset.

Vatikanen förklarade att påvens personliga läkare hade dragit fyra flaskor med blod från påven Johannes Paulus II under slutskedet av sin sjukdom. Flaskorna skickades till det Vatikan-ägda sjukhuset Bambino Gesu i Rom ifall den sjuka påven behövde en blodtransfusion. Men någon blodtransfusion behövdes aldrig och efter Johannes Paulus II:s den 2 april år 2005, skickades två av flaskorna till påvens personliga sekreterare, kardinal Stanislaw Dziwisz i Krakow, Polen och de andra två stannade kvar i förvar hos Barmhärtighetssystrarna på sjukhuset, sade Vatikanen.

En av flaskorna med blod från sjukhuset kommer att presenteras för vördnad under Saligförklaring och placeras i ett "dyrbart relikskrin speciellt skapat för” Mässan. Den andra flaskan kommer att förbli på sjukhuset. Vatikanen sade att blodet i alla fyra flaskor inte hade stelnat eftersom en antikoagulant hade lagts in då man drog blodet.
All the contents on this site are copyrighted ©.