2011-04-25 12:56:27

"Människan är inte en slumpmässig evolutionsprodukt" påvens predikan under Påskvakan


(25.04.11) På lördagkvällen ledde påven Benedictus XVI påskvakan, med välsignelsen av elden och vattnet, i en med troende fullspäckad Peterskyrka,

"Världen kan räddas "– sa påven då i sin predikan – "eftersom världens ursprung är Guds skapande kärlek." Centralt stod även det faktum att människan är inte en "slumpmässig produkt av evolutionen", och att kyrkan inte är en förening som finns till för att tillfredställa "människans religiösa behov", utan "dess uppgift är att leda människan i hennes relation med Gud ". Under vakan döpte påven 6 personer, som under samma mässa även tog emot den första kommunionen och konfirmationens sakrament. 4 kvinnor och 2 män från Schweiz, Albanien, Ryssland, Peru, Singapore och Kina.

I trettio sekunder slog klockorna i Peterskyrkan för att förkunna Kristi uppståndelse. Han är den verkliga morgonstjärnan”, sa påven som kommer med ljus och liv, som lågan som sakta spridde sig från de troendes stearinljus till stearinljus i den tysta, mörklagda Peterskyrkan. Det plötsliga utbrottet av ljus, färger, och sånger hyllar Hans eviga liv.

Det är på Gud Skaparen som påven lägger si betoning under predikan, eftersom " utelämnandet av skapelsen innebär att missförstå Guds historia med människan, att förringa den. Gud är "skapare av himmel och jord":

"Om vi ​​tar bort den första artikeln i trosbekännelsen, blir hela frälsningshistorien snäv och förkrymt. Kyrkan är inte en förening som tillfredställer människors religiösa behov. (…) Nej, kyrkan leder personen till relationen med Gud och med det till alltings begynnelse. (...) I kyrkans tro omfattar livet inte bara förnimmelser och känslor, och moraliska förpliktelser. Kyrkans tro omfattar människan i sin helhet, från dess ursprung och i evighetens perspektiv."

”Men se upp”, sa påven, ”glädjen och tacksamheten över skapelsen går hand i hand med ansvar, eftersom ursprunget till allt är Ordet, Logos, Förnuftet – ett förnuft "som är mening, och som själv skapar mening":

"Skapelsehistorien berättar för oss att världen är det skapande Förnuftets produkt. Och med det säger den oss att i alltings ursprung stod inte något utan förnuft, utan mening, utan frihet, utan istället finns det skapande Förnuftet, friheten och kärleken i alltings begynnelse.”

Det är på denna nivå som "tvisten mellan tro och otro" utspelar sig, fortsatte påven. Skapelsens primat före slumpen, det irrationella eller människans förnuft? ”Som troende”, sa påven, ”svarar vi att "i begynnelse finns Förnuftet, friheten":

"Om människan endast var en slumpmässig evolutionsprodukt i universums utkant, då skulle hennes liv vara meningslöst, och till och med störande för naturen. ”Men nej så är det inte”, upprepade påven, ”Förnuftet är begynnelsen, det skapande gudomliga Förnuftet.”

”Naturligtvis kan man även missbruka friheten”, förklarade påven, ”och det är därför som en "mörk linje" sträcker sig över hela universum och människan”:

"Men trots denna motsägelse, är skapandet som sådant gott, livet är gott, eftersom källan till livet är ett gott förnuft, Guds kreativa kärlek. Det är därför som världen kan räddas. Det är därför som vi måste ta förnuftets sida, frihetens och kärlekens – Guds sida, han som älskar oss så mycket att han led för oss, dog för oss så att hans död skulle kunna leda till ett nytt liv, definitivt och läkt."

"Förbundet, gemenskapen mellan Gud och människan" är inte något som tillkommit senare, i en värld som redan skapats, utan det är "förberett i djupet av skapelsen":

"Förbundet är skapelsens inneboende grund liksom skapelsen är Förbundets utvändiga tillstånd. Gud skapade världen, för att det ska finnas enplats där han kan kommunicera sin kärlek och där det kärleksfulla svaret återvänder till honom.”

Påven kallade uppståndelsen för en revolutionär process som förändrade påskhögtiden. Idet gamla testamentet inföll den på lördagen, från kyrkans födelse flyttades den till söndagen, ”den första dagen”, ”vårt livs ursprung och mål”, på vilken vi firar Skaparens och skapelsens definitiva seger”:

"Tack vare den Uppståndne gäller Förnuftet definitivt starkare än irrationalitet, sanning är starkare än lögner, kärlek är starkare än döden."
All the contents on this site are copyrighted ©.