2011-04-23 15:10:06

Korsvägsandakten vid Colosseum


(23.04.11) Under en känslomässig inledningsbön vid början av Korsvägsandakten vid Colosseum, sade Benedictus XVI att i denna "mörkrets timme" för Kyrkan och mänskligheten, läser Gud "våra bräckliga hjärtans öppna bok."

Tusentals levande ljus upplyste den mörka natthimlen medan troende bar ett enkelt träkors runt Roms Colosseum. Den bars först av Kardinal Agostino Vallini som är apostolisk vikarie för Roms stift, sedan av en romersk familj, av en sjukhuspatient på en bår, av två Augustinernunnor, av två tiggarmunkar från det heliga landet, av en familj från Etiopien och två troende från Egypten innan korset slutligen stod inför Benedictus XVI.

I år anförtrodde sig påven till Augustinerordern för korsvägsandaktens meditationer, närmare bestämt till Moder Maria Rita Piccione. Hennes meditationer underströk andligheten och begrundade vid varje station en särskild händelse längs Korsvägen. 14 händelser som uppmanade den troende till sanning, ärlighet, ödmjukhet, bön, lydnad, frihet, tålamod, omvändelse, uthållighet, enkelhet, kungamakt, självutgivande, moderskap och tyst förväntan.

Vid den tredje stationen när Jesus faller för första gången skriver Moder Maria Rita att: "Jesus vänder sig till oss, visar oss en väg och blir vår lärare. Han inbjuder oss att komma till honom när vi upplever mänsklig maktlöshet, och att där upptäcka närheten till Guds kraft". Vid den femte stationen när Simon från Kyrene hjälper Jesus att bära korset konstaterar hon att: "Simon från Kyrene är verkligen en av oss. Han accepterar bördan av Jesu kors, precis som vi själva mottog korstecknet när vi döptes".

Om den Helige Veronika vid den sjätte stationen, skriver Moder Maria Rita att hon speglar kvinnans unika roll. ”Veronica lär oss hemligheten med den kvinnliga blicken som inbjuder till ett möte och erbjuder hjälp, hon ser personer med hjärtat". När Jesus blir fastspikad på korset vid den elfte stationen skriver den italienska Augustinernunnan att: "Bilden av den korsfäste, som inget mänskligt dekret någonsin kommer att kunna avlägsna från våra hjärtans väggar, kommer för alltid att förbli den kungliga Sanningens Ord” och så citerade hon Augustinus när hon skrev: ”det Korsfäste ljuset som upplyser de blinda”, ”den skatt som endast bönen kan låsa upp”, ”världens hjärta".

När Kristus dör på korset avslutade hon med orden: "Detta sista andetag som för Jesu liv till dess slut är också en kallelse till alla oss som tror på Honom". "Nu talar Guds röst i det tysta djupet av våra hjärtan".

Efter korsvägsandakten vid Colosseum vände sig påven till de troende och sade ”Låt oss fästa vår blick på den korsfäste Jesus, och låt oss be i bön: Upplys våra hjärtan, Herre, så att vi kan följa dig på Korsvägen. Döda i oss den "gamla människan" bunden av själviskhet, ondska och synd. Gör oss till "nya människor", heliga män och kvinnor, förvandlade och upplivade av din kärlek.”
All the contents on this site are copyrighted ©.