2011-04-22 18:44:24

Påvens svar i TV på Långfredagen


(22.03.2011) På Långfredagen kl. 14.15 sändes ett TV program på den italienska TV-kanalen Rai1, i vilket påven Benedictus XVI deltar. För första gången i historien svarade en påve på de troendes frågor i ett TV-program. Programmet med namnet ”Till Hans avbild – frågor om Jesus” - ett program med religiöst tema – leds av den katolske programledaren Rosario Carello, som i början av dagens program uttryckte sin tacksamhet till påvens generositet, då han, efter att ha hört om det stora antal frågor som nått redaktionen, accepterade att svara på 7 frågor istället för de 3 som var det från början avsedda antalet. Påven hade fått frågorna ett par dagar tidigare och hans svar har spelats in i Vatikanen för ett par dagar sedan.

Frågorna som nått redaktionen kommer inte bara från Italien. Den första frågan ställer en 7-årig flicka från Japan påven. Efter att ha upplevt jordbävningen och tsunamin säger hon att hon är rädd, och otrygg i sitt eget hem. Många av hennes vänner är döda och hon får inte längre gå ut i parken. Hennes fråga till påven var ”Varför måste jag vara så rädd? Varför måste barn uppleva sorg? Jag ber påven, som talar med Gud, att förklara det.”

Påven svarar Elena som flickan heter att ”Även han ställer sig samma frågor: varför är det så? Varför måste ni lida så, när andra lever i välfärd? Vi har inget svar, men vi vet att Jesus har lidit som ni, oskyldig, och att den sanne Gud som visar sig i Jesus, är på er sida. Detta förefaller mig mycket viktigt, för även om vi inte har ett svar, och även om vår sorg kvarstår: så vet vi att Gud är på er sida, detta kommer att hjälpa er. En dag kommer vi även att förstå varför det var så. Just nu känner jag att det är viktigt att veta att: "Gud älskar mig", även om det verkar som om han inte känner mig. Han älskar mig, han är på min sida. Ni måste försäkra er om att i världen, i universum, är många med er, tänker på er, och gör så gott de kan för att hjälpa er. Det är viktigt att vara medveten om att en dag kommer jag att förstå att detta lidande inte var förgäves, att det inte var meningslöst - bakom det finns det ett gott projekt, ett kärleksprojekt. Det är ingen slump. Lita på att vi är med er, med alla japanska barn som lider, vi vill hjälpa er med vår bön och med våra handlingar – var säker på att Gud hjälper er. Tillsammans ber vi att ni ska få klarhet så snart som möjligt.”

Den andra frågan ställer en italiensk mor, Maria Teresa, som står under sin sons kors – hon vårdar sin son i koma sedan 2009. Hon säger: Ers Helighet, har min son Franciskus själ lämnat hans kropp, eftersom han inte längre är vid medvetande, eller är den fortfarande här?”

Påven: ”Visst är själen fortfarande kvar i kroppen. Situationen kan beskrivas som när en gitarr vars strängar är trasiga, inte går att spela på. Kroppen är ett ömtåligt instrument, sårbart, och själen kan inte längre spela på den så att säga, men den är fortfarande närvarande. Jag är också säker på att denna dolda själ i djupet känner din kärlek, även om han inte förstår orden, osv, så känner han av kärleken. Därför är din närvaro, kära mor, bredvid honom i timmar varje dag, en sann kärleksakt av stort värde, eftersom denna närvaro når djupet av hans dolda själ, och ditt agerande är även en vittnesbörd om tron ​​på Gud, om tron ​​på människan, om tron, ett livsåtagande, respekt för det mänskliga livet, även det mest eländiga. Så jag uppmuntra dig att fortsätta, medveten om att du gör mänskligheten en stor tjänst med denna tillitsfullhet, med din respekt för livet, med denna din kärlek för en bruten kropp, och en lidande själ.”

Den tredje frågan har kristna ungdomar från Irak sänt påven och de undrar: ”Vi kristna i Bagdad är förföljda som Jesus. Helige Fader, hur kan vi hjälpa vår kristna gemenskap att ompröva önskan att emigrera till andra länder, och övertyga om att det inte är den enda lösningen?”

Påven: ”Jag skulle säga att det är viktigt att vi är nära er, kära bröder i Irak, att vi vill hjälpa, även när ni kommer, att då verkligen ta emot er som bröder. Alla som verkligen har möjlighet att göra något för er i Irak, måste göra det. Den Heliga Stolen är i kontakt med olika församlingar i Irak, inte bara med den katolska kyrkan, utan med andra kristna samfund, även med muslimer, både shiiter och sunniter. Vi vill arbeta för försoning, förståelse, även hjälpa regeringen i denna svåra färd att återuppbygga ett sönderslitet samhälle. Problemet är den djup oenigheten i samhället, splittringen, den bristande övertygelsen av att vara en nation i mångfald med en gemensam historia, där var och en har sin plats. Denna övertygelse måste byggas. Vi vill uppmuntra er, kära kristna bröder och systrar i Irak, att ha tillit och tålamod, att lita på Gud, och samarbeta i denna svåra process. Vara säkra om våra böner.”

Nästa fråga kom från en muslimsk kvinna i Elfenbenskusten, ett land i krig sedan flera år. Denna dam, Bintu, börjar sin hälsning på arabiska: "Att Gud må vara i alla de ord vi säger och må Gud vara med dig.” Hon fortsatte sedan på franska: "Kära Helige Fader, här i Elfenbenskusten har kristna och muslimer alltid levt i harmoni. Nu är allt annorlunda: den kris vi lever, som orsakas av politik, har sått splittringen, med förlorade människoliv, fördrivna, och traumatiserade mödrar och barn! Jesus är en fredens man. Du, som är hans ambassadör, vad rekommenderar ni för vårt land? "

Påven: Jag har fått skakande brev från Elfenbenskusten, där jag ser all sorg och djupt lidande, och jag är ledsen att vi kan göra så lite. Vi kan alltid be och med välgörenhetsverksamhet hjälpa och medla och uppmuntra. Jesus är en fredens man. Man skulle kunna ha förväntat sig att, när Gud kommer till jorden kommer han som en man med stor styrka, för att förstöra de negativa motståndarna, att hans fredsredskap skulle vara hans starka våld. Men raka motsatsen kom Jesus svag, ensam, med kärlekens kraft, helt fri från våld ända fram till korset. Detta visar oss Guds sanna ansikte, våld kommer aldrig från Gud, våld bidrar aldrig till något gott - det är destruktivt och det är aldrig en lösning på konflikter. Detta är en stark röst mot alla former av våld, och en stark uppmaning till alla parter att avstå från våld, att söka fredens vägar. Ni kan inte tjäna er folk med våld, även om ni tror att ni har rätt. Det enda sättet är att avstå från våld, att börja med dialog, med försök att finna fred tillsammans med ny uppmärksamhet mot varandra, med en ny vilja att öppna sig för varandra. Detta är Jesu sanna budskap. Sök freden med fredens redskap, och överge våldet.

Den teologiska frågan därpå kom från Italien och berörde Jesu död och uppståndelse. Vad gör Jesus under tiden mellan död och uppståndelse? Ska vi också ner till dödsriket före uppstigandet till himlen som vi läser att han gör i trosbekännelsen?

Påven förklarade att Jesu själs nedstigning inte får föreställas som en geografisk resa, från en kontinent till en annan. Det är en själens resa. Vi måste komma ihåg att Jesu själ är i ständig beröring med Fadern, alltid i kontakt med Honom, men samtidigt sträcker sig den mänskliga själen mänsklighetens gränser. Denna beskrivning av Herrens nedstigande till underjorden vill särskilt utrycka att det förflutna uppnås genom Jesus, att återlösningens effekt omfamnar det förflutna, alla människor i alla tider. Kyrkofäderna beskriver det med en mycket vacker bild: Jesus tar Adam och Eva i handen, det vill säga hela mänskligheten, och leder den frammåt och uppåt. Han skapar tillträde till Gud, eftersom människan inte kan nå Guds höjder själv. Jesus hämtar människan och ger henne tillträde och öppnar – vad? - den verklighet som vi kallar himlen. Denna nedstigning i underjorden, till djupet av människans förflutna, är en viktig del av Jesu uppdrag, hans mission som Frälsare, men det gäller inte för oss. Vårt liv är annorlunda, vi är redan återlösta och kommer att stå ansikte mot ansikte med Domaren, efter vår död, Jesu blick, en renande blick. Jag tror att vi alla, mer eller mindre behöver rening. Jesu blick renar oss och ger oss möjligheten att leva med Gud, att leva med de heliga, och speciellt att leva i gemenskap med våra nära och kära som gått före oss.

Nästa fråga berör uppståndelsen, och kommer från Italien: "Ers Helighet, när kvinnor kommer till graven på söndagen efter Jesu död, känner de inte igen Jesus, och förväxla honom med en annan. Det händer även apostlarna – Jesus måste visa upp såren, bryta bröd för att de ska känna igen honom. Hans kropp är i kött, men det är även en förhärligad kropp. Det faktum att hans uppståndna kropp har samma funktioner som tidigare, vad betyder det? Vad betyder exakt, förhärligad kropp? Är vår uppståndelse så? "

Påven svarar att ”Naturligtvis kan vi inte definiera den förhärligade kroppen som är bortom vår erfarenhet. Vi kan bara tyda de tecken som Jesus gav oss för att åtminstone förstå lite. Det första tecknet: graven är tom. Jesus har inte lämnat sin kropp till korruption, han har visat oss att materian är avsedd för evigheten, inte något som går förlorad. Den andra punkten är det nya livet. Jesus kommer inte mer, han står över de biologiska och fysiska lagarna. Så det finns ett nytt villkor, något annat vet vi inte, men det visar Jesus – det är det stora löftet för oss alla att det finns en ny värld, ett nytt liv, mot vilket vi vandrar. Vi vet att å ena sidan är Han är en riktig man, inte ett spöke, som lever ett riktigt liv, men ett nytt liv som inte längre omfattas av döden - det är vårt stora löfte. Det är viktigt att förstå detta, för Eukaristin: i Eukaristin ger oss Herren oss sin förhärligade kropp, inte kött i biologisk mening – han ger sig själv till oss. Det är denna nyhet att han träder ini vår mänsklighet, och berör oss med sitt inre väsen, så att vi kan låta oss genomsyras av hans närvaro, omvändas av hans närvaro. Det är en viktig punkt, eftersom vi så redan är i kontakt med detta nya liv. När han uppfyller mig lämnar jag mig och når denna nya dimension av livet. Jag tror att denna aspekt av löftet är det viktigaste: det handlar inte om att ta till oss saker som vi inte förstår, utan att vara på väg mot ny början, om och om igen i Eukaristin."
All the contents on this site are copyrighted ©.