2011-04-22 18:09:05

Påven firade Skärtorsdagens Mässa som bär namnet ”In Coena Domini”


(22.04.11) Benedictus XVI reste på torsdagen till katedralen i Rom för att fira Skärtorsdagens Mässa som bär namnet ”In Coena Domini” - Herrens nattvard. Denna mässa firar påven alltid i Laternabasilikan, som är påvens biskopssäte. På denna dag firar Kyrkan instiftandet av prästämbetet och Eukaristin samt början på Triduum, de tre heligaste dagarna i Kyrkans liv. Det är under denna Mässa som den Helige Fadern tvättar fötterna på tolv präster såsom Jesus tvättade fötterna på sina apostlar.

I sin predikan påminde Benedictus XVI om Jesu bön under den sista måltiden - bönen om enheten som lyder: ”Men inte bara för dem ber jag utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss.” Påven underströk att "Jesus sade uttryckligen att denna bön inte var avsedd enbart för lärjungarna som var närvarande, utan för alla som tror på Honom". Påven fortsatte med att säga att "kristen enhet endast kan förekomma om kristna är djupt förenade med Honom, med Jesus". "Denna enhet", fortsatte Benedictus XVI, "är inte någonting enbart inombords eller mystiskt. Den måste bli synlig, så synlig att den bevisar inför hela världen att Jesus sändes av Fadern".

Benedictus XVI vände sig sedan till sitt eget ämbete, påveämbetet. Han berättade hur Petrus inte kunde acceptera det faktum att Jesus skulle korsfästas. Hur han inte kunde acceptera att Jesus skulle tvätta hans fötter. Hur han i trädgården drog sitt svärd. Påven sade att Petrus ville visa mod, men att "hela hans hjältemod kollapsade i ett tarvligt försök att vara i händelsernas centrum". Den Helige Fadern sade att "också vi, alla av oss, behöver lära oss om igen att acceptera Gud och Jesus Kristus som Han är, och inte på det sätt som vi vill att Han skall vara". Benedictus XVI sade att "efter Petrus konverterade kallades han för att stärka sina bröder" och att denna "enhetsmission har sin synliga plats i firandet av Eukaristin". Mässan ”In Coena Domini” på Skärtorsdagen är den sista innan Påskvakans Mässa på lördagen.
All the contents on this site are copyrighted ©.