2011-04-21 17:06:58

"Det räcker inte med att säga att man är kristen, man måste vara det också!" Påvens oljevigningsmässa


På förmiddagen firade påven oljevigningsmässan i S:t Peterskyrkan, tillsammans med kardinaler, biskopar och stiftets präster och religiösa som är närvarande i Rom. Just denna mässa är det önskvärt att så många präster som möjligt deltar eftersom kyrkan, Kristi kropp, är central i mässan och prästerna samlas runt sin biskop som uppmanar dem till trohet mot prästlöftena och inbjuder dem att offentligt förnya dessa löften.

Under denna mässa välsignas även de heliga oljorna efter det att prästerna förnyat sina löften. Oljan för de sjukas smörjelse, katekumenolja och krisman. Oljan för de sjukas smörjelse bars fram till altaret av några troende sjuka, katekumenoljan bars fram av några som ska ta emot dopets sakrament under påsken och krisman av några blivande konfirmander och diakoner i närstående prästvigning. Påvens ord i mässas predikan kretsade kring de tre oljorna och hur de alla tre berör oss - och liksom i gårdagens audiens handlade det om att vara på sin vakt mot resignation, uppgivelse och dåsighet i relationen till Gud.

Katekumenoljan är den första olja” med vilken Kristus berör oss för första gången”, före dopet, och” som påven sa, ”fokuserar på de människor som söker Gud, som ger sig av på jakt efter tron.” Påven citerade S:t Augustinus för att förklara att detta sökande aldrig upphör, det pågår ständigt under den troendes liv: ”Gud är så stor att Han alltid oändligt överträffar all vår kunskap och hela vår varelse. Att lära känna Gud tar aldrig slut. För all evighet kan vi, alltid fortsätta att försöka lära känna honom och älska honom mer och mer. "Vårt hjärta är oroligt, till dess det finner vila i dig". Och påven varnade över att resignera inför Hans frånvaro och vara självtillräckliga. ”Var ständigt på språng mot honom, längta efter honom!”

”Sedan är det oljan för de sjukas smörjelse”… sa påven och nämnde de lidande, hungerns och törstens offer, våldets offer. Påven påminde om att människan till sitt väsen är en varelse i relation. ”Men om den grundläggande relationen störs, relationen med Gud, då störs all annan relation. Om vår relation med Gud avbryts, kan vi inte riktigt läka i kropp och själ.” sa påven och påminde om att det är mötet med Kristus som förenar oss med Gud och läker våra brustna hjärtan. ”Oljan till de sjukas smörjelse är det sakramentala uttrycket för kyrkans uppdrag att läka och hela nödlidande i kropp och själ.” sa påven och tackade de 100 000 tals bröder och systrar runt om i världen som fullföljer detta uppdrag.

”På tredje plats kommer äntligen kyrkans mest ädla olja, krisman, en blandning av olivolja och vegetabiliska dofter.” Det är den prästerliga smörjelseoljan, den kungliga smörjelsen. I kyrkan används denna olja främst för smörjelsen i konfirmationen och prästvigningen. Här talade påven direkt till alla döpta med hjälp av aposteln Petri undervisning: ”Med dopet och konfirmation blir man en del av Guds folk, de kristnas prästämbete runt om i världen.”

”De kristna bör synliggöra den levande Gud för världen, vittna om honom och leda människor till honom”, sa påven och uppmärksammade motsatsen. ”Har inte vi Guds folk till stor del blivit en församling av otro och separation från Gud? Är det inte sant att västvärlden, kristendomens kärna, är trött på sin tro och så uttråkad av dess historia och kultur, att den inte längre vill veta av tron ​​på Jesus Kristus?

”Låt oss inte bli ett ickefolk Gud! Gör så att vi erkänner dig igen!” Du har smort oss med din kärlek, låt din Andes styrka bli starkare i oss, så vi kan vittna om glädjen i ditt budskap!” Med den bönen avslutade påven sin predikan, och uppmanade prästerna att återupprepa sitt ”Ja” till Kristus.

Ikväll började påskens heliga Triduum – de tre påskdagarnas liturgi – med mässan som bär namnet ”In Coena Domini”- Herrens nattvard. Påskens triduum är kyrkoårets höjdpunkt i åminnelse av Jesu lidande, död begravning och triumferande uppståndelse, segrare över synden och döden. Denna mässa firar påven alltid i Laternabasilikan, som är påvens biskopssäte i Rom. Skärtorsdagen helgar minnet av dagen då Kristus Överstepräst instiftade prästämbetet och Eukaristin.
All the contents on this site are copyrighted ©.