2011-04-20 16:14:16

Via Crucis i Colosseum: meditationerna skrivna av Moder Maria Rita Piccione


(20.04.11) Benedictus XVI har anförtrott meditationerna till 2011 års korsvägsandakt på långfredagen i Colosseum i Rom till Moder Maria Rita Piccione, ordförande i Augustinernunnornas italienska federationen. Precis som varje år närvarar påven vid korsvägsandakten som kommer att direktsändas på tv runt om i världen med början klockan 21,15. Hela Colosseum kommer att upplysas med tusentals levande ljus som pilgrimerna håller i sina händer och till vilka påven säger några avslutande ord efter Långfredagens meditationer.

Under påvens pontifikat har meditationerna tidigare skrivits av tre italienska och två asiatiska ärkebiskopar: Angelo Comastri, sedan kardinal och Peterskyrkans ärkepräst år 2006, Monsignor Gianfranco Ravasi, ordförande i det Påvliga kulturrådet år 2007, Hong Kongs ärkebiskop, kardinal Joseph Zen Ze-Kiun år 2008, en indisk Salesianpräst ärkebiskop Thomas Menamparampil, ärkebiskop av Guwahati år 2009 och Kardinal Ruini, tidigare apostolisk vikarie för Roms stift, år 2010.

Korsvägsandakten på långfredagen i Colosseum började på sjuttonhundratalet under påven Benedictus XIV under det Heliga året år 1750. Påven Paulus VI återinförde den år 1964. På långfredagen predikar inte påven. Predikan i Peterskyrkan anförtros till det påvliga hushållets predikant, för närvarande kapucinbrodern fader Raniero Cantalamessa. Påven Johannes Paulus II som skall saligförklaras den 1 maj i år skrev personligen meditationerna till korsvägsandakten under Frälsningens år 1984 och Inkarnationens år under det Heliga året år 2000.
All the contents on this site are copyrighted ©.