2011-04-18 17:06:46

Religion är aldrig irrelevant. Påvens tal till Spaniens ambassadör


(18.04.11) Respekt för religionsfriheten i allmänhet och för den katolska Kyrkan i synnerhet. Försvaret av familjen och de ungas utbildning samt att inte marginalisera kristna värden. Dessa var de teman som Benedictus XVI underströk i sitt tal till Spaniens nya ambassadör vid den Heliga Stolen, María Jesús Figa López-Palop.

Den nyutnämnde ambassadören underströk å hennes sida de gamla banden mellan Spanien och den Heliga Stolen, de kristna rötterna som utgör nationens "identitet", samt värdet av en "positiv sekularism" som respekterar samtliga religiösa övertygelser.

Benedictus XVI påpekade hur Kyrkan alltid strävar efter att tjäna det gemensamma bästa och hur den Heliga Stolen behandlar sina relationer med institutionella myndigheter, i synnerhet rörande ”de stora frågorna av gemensamt intresse". Syftet med diplomatiska förbindelser, sade påven, är att alltid "visa ömsesidig respekt och en vilja till samarbete” i allt som har med "utveckling och folkets autentiska bästa" att göra. Däribland grundläggande rättigheter och friheter såsom rättigheten till trosfrihet och samvetsfrihet både i det offentliga och det privat livet.

Påven hänvisade sedan till hans budskap inför världsfredsdagen och sade att det nu finns "mer sofistikerade former av religionsfientlighet”. ”I västerländska länder tar det sig uttryck i ett förnekande av historia och i ett förkastande av religiösa symboler som återspeglar medborgarnas identitet och kultur".

Påven talade om vissa sociala strömningar som behandlar religion som socialt irrelevant och som önskar marginalisera tron genom förnedring, förlöjligande, diskriminering, inklusive att visa en tydlig likgiltighet inför religiös skändelse. Dessa tendenser kränker varje människas inneboende värdighet och hennes grundläggande rätt till religionsfrihet som i stället "är ett fredens verktyg eftersom den kan förändra och förbättra världen".

Spanien, liksom resten av världen, sade Benedictus XVI, är inblandad i den "mycket oroande" ekonomiska krisen. Arbetslösheten i synnerhet orsakar "frustration och besvikelse, särskilt för unga människor och missgynnade familjer." Påven sade att han önskade alla spanjorers välfärd och uppmanade lokala tjänstemän att praktisera rättvisa och solidaritet, och han garanterade Kyrkans stöd som ser i varje människa Guds avbild.

Benedictus XVI avslutade sitt tal till Spaniens nya ambassadör vid den Heliga Stolen genom att beskriva hur han gläder sig över att resa tillbaka till Spanien i augusti till Världsungdomsdagen i Madrid. Han tackade regeringen och regionen för dess samarbete och generösa stöd för att lyckas med ett initiativ som kommer att väcka uppmärksamhet över hela världen och visa ännu en gång ”spanjorernas starka själ och stora hjärta.”
All the contents on this site are copyrighted ©.