2011-04-15 16:17:52

Benedictus XVI:s kalender under Stilla Veckan


(15.04.11) På tisdagen publicerade påvens kontor för det liturgiska firandet Benedictus XVI:s kalender under Stilla Veckan.

På söndagen, den 17 april, kommer påven att leda Palmsöndagen som sammanfaller med den 26: e Världsungdomsdagen för lokala stift under temat: "Rotade och Uppbyggda i Jesus Kristus, Fasta i Tron." Ceremonin börjar klockan 9:30 på Petersplatsen med välsignelsen av palmkvistarna, följt av en procession och sedan firandet av Mässan.

Den 21 april på Skärtorsdagen kommer påven att fira Krismamässa klockan 9:30 i Peterskyrkan. Senare, klockan 17:30 reser han till Basilikan San Giovanni in Laterano, där han leder en Mässa som markerar början på påskens Triduum till minne av Herrens lidande och uppståndelse. Mässans kollekt kommer att doneras till offren för jordbävningen och tsunamin i Japan.

Nästa dag, på Långfredagen, kommer den Helige Fadern att leda ceremonin till minne av Kristi offer klockan 17:00 i Peterskyrkan. Senare kommer han att leda Korsvägsandakten vid Colosseum klockan 21:15.

På Påskafton kommer Benedikt XVI fira Påskvakan klockan 21:00 i Peterskyrkan.

Nästa dag, på Påskdagen, kommer påven att leda en Mässa på Petersplatsen klockan 10:15. Därefter kommer han att ge välsignelsen "Urbi et Orbi", över Rom och världen, mitt på dagen, från den centrala loggian på Peterskyrkans fasad.


All the contents on this site are copyrighted ©.