2011-04-14 14:19:03

"Vi är alla kallade till helighet" Benedictus XVI allmänna audiens


Påven Benedictus XVI avslutade sin långa trosundervisning om helgon, i vilken ha har lyft fram många stora helgons liv och andlighet genom seklerna, med att idag tala om att alla kristna är kallade till helighet. 15000 personer pilgrimer hade idag sökt sig till Petersplatsen, för att under den heta vårsolen, lyssna till påvens råd som om att fatta vardagens beslut och val med hjälp av den vägbeskrivning Gud har gett oss; att aldrig hoppa över söndagsmässan, och att börja och avsluta varje dag i bön.

”Helighet är det kristna livets fullhet”, sa påven till de engelsktalande pilgrimerna. ”Ett liv i Kristus består av att förenas med Kristus, och gör hans tankar och handlingar våra egna, och våra liv överensstämmande med hans. Detta är framförallt den Helige Andens verk, som är utgjuten i våra hjärtan genom dopet och som gör oss delaktiga i påskmysteriet och ger oss möjligheten att leva ett nytt liv i gemenskap med den uppståndne Kristus”, sa påven.

”Kristen helighet är ingenting annat än Kärlekens dygd levd till fullo. I jakten på helighet, tillåter vi fröet till Guds liv och kärlek att växa genom att lyssna till hans ord och sätta det i praktiken, genom bön och firandet av sakramenten, genom att uppoffra oss och tjäna våra bröder och systrar. Helgonens liv uppmuntrar oss längs denna stora väg som leder till det eviga livets fullhet. Genom deras bön för oss, och den Helige Andes nåd, må var och en av oss leva vår kristna kallelse fullt ut, så att vi alla blir en sten i helighetens stora mosaik, som Gud skapar i historien, så att äran som skiner i Kristi ansikte blir synlig och kan ses i all sin prakt.”

Efter audiensen sände påven ett budskap via satellit, till Melbourne i Australien där det tredje nationella katolska familjemötet pågår. Påven underströk att det är ett viktigt möte som inte bara möjliggör fördjupandet av vänskapsbanden inom de enskilda familjerna, utan även utvidgar dem med Guds familj, som är Kyrkan - familjer som aktiva aktörer för en ny mänsklighet, en förnyad kultur baserad på kärlek, enhet och stabilitet i livet, som ger Gud Fader ära i livets alla skeden. ”Jag försäkrar er om mina böner, för era barn och särskilt för dem som är sjuka. Jag anförtror er till den heliga familjen i Nasaret och åberopa S:ta Mary MacKillops förbön”, avslutade påven och förmedlade sin apostoliska välsignelse som ett löfte om glädje och frid.
All the contents on this site are copyrighted ©.