2011-04-14 10:02:04

Ungdomskatekesen "Youcat":s presentation skuggades av bristande översättning


Glädjen varade inte länge för den nyutgivna katekesen “Youcat” (Youth Catechism), som riktar sig särskilt till ungdomar. Igår presenterades den gula 300 sidor långa boken i Vatikanen, inför en stor skara journalister från hela världen. Efter endast ett par frågor var det uppenbart att den italienska översättningen från tyskan, vilket är katekesens ursprungsspråk, brister både språkmässigt och doktrinärt.

Tanken med katekesen, som påminner om de äldre katekeserna, med korta koncisa frågor och syntetiska svar, är att förklara den katolska tron för ungdomarna - ”tron”, som påven Benedictus XVI i inledningen påminner om ” som man måste känna till”. Benedictus XVI skriver att han önskade komplettera den katolska kyrkans katekes genom att översätta det "till ungdomarnas språk”. Men nu måste man redan dra in och se över den italienska utgåvan, publicerad av bokförlaget ”Citta’ Nuova”.

Kanske var det brådskan som spelade den italienska översättningen ett spratt, med en översyn som Venedigs patriark Angelo Scola stod för. Faktum är att den bok som sattes i journalisternas händer, redan hade en överstruken fråga och svar. På fråga nr. 420, av 527frågor, som lyder ”Kan ett kristet par använda sig av preventivmedel?”, är svaret ja, och förklaringen lyder att ett kristet par måste vara ansvarfull i sin förmåga att ge liv. Ett allvarlig fel i en känslig fråga som uppfattas mycket okunnigt och slarvigt från översättarens, Pietro Podolak, sida. Beteckningen översättaren borde ha använt sig av är naturlig familjeplanering istället för preventivmedel.

Den kyrkokunnige journalisten Sandro Magister, gjorde vidare en skarp observation då han belyste att ytterligare en moralfråga är tvetydig och oklar i sin förklaring, nr. 382, där han påpekade att svaret säkerligen kommer att användas av dem som förespråkar eutanasi. I svarat talar man om passiv eutanasi och aktiv eutanasi, där aktiv eutanasi är mord, och passiv eutanasi är att kärleksfull hjälpa den döende i livets slutskede. Msgr. Fisichella, som nu är prefekt vid rådet för ny evangelisation, sa att användningen av de tidigare benämningarna aktiv och passiv eutanasi är något man bör undvika, och som är ord man idag inte använder längre. Han sa att det är mycket slarvigt att dessa oklarheter uppstår i en katekes som riktar sig till den mycket viktiga publiken som ungdomarna utgör.

Wiens ärkebiskop Kardinal Christoph Schoenborn, som är motor och koordinator för ungdomskatekesen, sa att ibland är översättare förrädare, och berättade att troskongregationen hade gett den tyska texten sitt godkännande ”nihil obstat” efter några ändringar. Den tyska utgåvan är publicerad av det berömda tyska bokförlaget Pattloch. I den engelska versionen, utgiven av jesuiternas Ignatius Press, har det ännu inte framkommit några fel.

Den italienska utgåvan av "YouCat" kom ut i bokhandeln redan den 30 mars och sålde 14.000 exemplar på fem dagar, läste vi i Citta Nuovas pressmeddelande den 6 april. Vid den tiden hade Focolarerörelsens bokförlag Citta Nuova redan tryckt 46.000 och beställt ytterligare 27.000 exemplar. Tanken är att "YouCat" ska översättas till minst 13 olika språk och cirka 700.000 exemplar ska delas ut till ungdomar som deltar i Världsungdomsdagen 2011 i Madrid. En elektronisk version kommer också att finnas, liksom en IPhone applikation.
All the contents on this site are copyrighted ©.