2011-04-11 12:01:33

Zomrel P. Rajmund Ondruš SJ


Slovensko (11. apríla, RV) – V nedeľu 10. apríla 2011 odovzdal svoju dušu Pánovi kňaz Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej, páter Rajmund Ondruš. Bol známym autorom životopisov svätých, v rokoch 1971-1978 pôsobil v slovenskej redakcii Vatikánskeho rozhlasu v Ríme, od roku 1974 ako vedúci, pôsobil aj vo vydavateľstve Dobrá kniha v Kanade. Zomrel vo veku 82 rokov v Ružinovskej nemocnici v Bratislave. Rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v piatok 15. apríla o 13.00 hod. v Trnave. Pohrebnú svätú omšu v jezuitskom Kostole Najsv. Trojice bude celebrovať pomocný trnavský biskup Mons. Ján Orosch. Následne budú telesné pozostatky P. Ondruša uložené do rehoľného hrobu na miestnom cintoríne pri Kamennej ceste.
P. Rajmund Ondruš SJ sa narodil 15. marca 1929 v Popudinských Močidľanoch, okr. Skalica, v rodine železničného robotníka ako prvý zo šiestich detí. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v r. 1939-47 postupne na Velehrade, v Trnave a v Piešťanoch. Po maturite vstúpil 30. 7. 1947 do Spoločnosti Ježišovej. Po dvojročnom noviciáte v Ružomberku pokračoval od r. 1949 štúdiami filozofie v Děčíne v Čechách. Tam ho 13. 4. 1950 zastihla likvidácia kláštorov. Ďalšie osudy mal podobné ako mnohí iní rehoľníci v sústreďovacích táboroch (Bohosudov, Osek), vyše troch rokov strávil vo vojenských pracovných táboroch PTP (Komárno, Podbořany, Hájniky), ďalej pracoval v civilných zamestnaniach ako stavebný a poľnohospodársky robotník. Začiatkom roku 1960 bol uväznený za tajné štúdium teológie a odsúdený na tri roky väzenia. Po 28 mesiacoch ho v rámci amnestie prepustili na slobodu.V novembri 1968 odišiel do Rakúska, kde dokončil štúdium teológie. Kňazskú vysviacku prijal v Innsbrucku 6. decembra 1969. V júli 1971 odišiel do Talianska dokončiť rehoľnú duchovnú formáciu. V rokoch 1971-1978 pôsobil v slovenskom vysielaní Vatikánskeho rozhlasu a v rokoch 1974-1978 bol vedúcim slovenskej redakcie. Posledné rehoľné sľuby zložil 2. februára 1975. Z Ríma jeho ďalšie rehoľné poslanie smerovalo do Kanady. Od Vianoc 1978 pracoval štrnásť rokov vo vydavateľstve slovenských jezuitov Dobrá kniha v meste Cambridge v provincii Ontario. Sedem rokov redigoval časopis Echo a šesť rokov viedol mesačník Posol. V rozličných časopisoch doma i v zahraničí publikoval články a preklady s cirkevno-historickou tematikou. Okrem toho spolupracoval pri vydávaní kníh a istý čas bol zástupcom slovenského viceprovinciála v zahraničí.
V roku 1992 sa vrátil na Slovensko do Trnavy, kam sa z Kanady presťahovalo vydavateľstvo Dobrá kniha. V rokoch 1993-1997 bol zástupcom provinciálneho predstaveného v Bratislave. Posledné obdobie jeho života sa spojilo s jezuitskou komunitou v Trnave, kde bol naďalej literárne činný a pastoračne pôsobil ako spovedník. Istý čas viedol redakciu časopisu Viera a život. Do slovenčiny preložil Konštitúcie Spoločnosti Ježišovej a ďalšie rehoľné dokumenty. Z knižnej tvorby spisovateľa Rajmunda Ondruša treba na prvom mieste spomenúť edíciu životopisov svätých Blízki Bohu a ľuďom a životopis sv. Ignáca z Loyoly Rytier a reformátor. Ďalej je to životopisná zbierka Svätí a blahoslavení jezuitskej rehole a publikácie o slovenských jezuitoch Vendelínovi Javorkovi a Ľudovítovi Eisellem. Samostatne vyšli aj jeho životopisy Márie Wardovej a Košických mučeníkov. Zo spomienkových diel je to svedectvo o pôsobení slovenských jezuitov v Kanade a napokon autobiografia V teba, Pane, som dúfal.
Od januára 2011 sa P. Rajmund Ondruš zotavoval v Senioráte Spoločnosti Ježišovej v Ivanke pri Dunaji. Necelý týždeň pred smrťou bol hospitalizovaný so zápalom pľúc v Ružinovskej nemocnici v Bratislave. Tu si ho Pán Života, ktorému po celý život verne slúžil, povolal dňa 10. apríla 2011 vo veku 82 rokov. –jk-
All the contents on this site are copyrighted ©.