2011-04-11 15:32:29

Mötet med Benedictus XVI var "en absolut glädje" säger ledaren för det personliga ordinariatet i England


(11.04.11) Monsignor Keith Newton, ledaren för Our Lady of Walsinghams personliga ordinariat i England, har beskrivit sin privata audiens med Benedictus XVI som "en absolut glädje". Han skriver om audiensen med den Helige Fadern i den senaste utgåvan av ordinariatets e-posttidning, ”The Ordinariate eBulletin”.

”Det var en absolut glädje och ett privilegium att bli inbjuden till en privat audiens med påve Benedictus XVI i förra veckan” skriver Monsignor Keith Newton. ”Han visade ett uppriktigt och äkta intresse för upprättandet av ordinariatet och var angelägen om att höra om de präster och troende som tas upp i Kyrkan i år, och om våra förhoppningar och planer inför framtiden. Vi presenterade en samling fotografier från prästvigningen för honom och av de olika anglikanska grupperna som förbereder sig för att träda in i full gemenskap med den katolska Kyrkan runt om i landet. Han visade ett stort intresse för detta.

Den Helige Fadern försäkrade mig om hans fortsatta bön för ordinariatet medan det växer och utvecklas. Jag fick också tillfälle att uttrycka vår uppriktiga uppskattning för de generösa bestämmelserna i Anglicanorum Coetibus och för det varma välkomnande vi har fått från hela Kyrkans sida.
All the contents on this site are copyrighted ©.