2011-04-10 19:15:48

Crkva u svijetu


Predsjednik Vijeća biskupskih konferencija Afrike i Madagaskara kardinal Polycarp Pengo, uputio je apel svim afričkim biskupskim konferencijama da konkretno pokažu svoje zalaganje kako bi Crkvu u Africi učinili doraslom njezinom evangelizatorskom poslanju. Osim toga, - kako izvještava agencija Fides - potaknuo je glavne tajnike spomenutoga vijeća da daju praktične savjete i preporuke za ostvarivanje rezultata Druge afričke sinode.
U predavanju o temi „Pad kršćanskoga Zapada“, koje je – kako izvještava agencija Zenit - u Sydneyju organizirala Udruga australskih katoličkih studenata, kardinal Raymond Burke, pročelnik Vrhovnoga suda Apostolske signature, istaknuo je poziv na ponovnu gradnju snažne katoličke kulture, u vjernosti – kako je rekao - našem pozivu svjedočenja Krista, sve do toga da budemo mučenici vjere. Život mučenika vjere svoje središte i izvor pronalazi u euharistijskoj žrtvi, euharistijskom klanjanju, i svim oblicima euharistijske pobožnosti, a posebno pred Presvetim Oltarskim Sakramentom i u duhovnom zajedništvu tijekom dana – rekao je kardinal.
U Hong Kongu je predstavljen Kompendij socijalnoga nauka Katoličke Crkve na kineskom jeziku. Tom je prigodom pater Stephen Chan Moon-hung, koordinator prevođenja i crkveni savjetnik mjesnoga Povjerenstva 'Pravda i mir', istaknuo, između ostaloga, teškoće u širenju dokumenta u kontinentalnoj Kini.
I Crkva se u Indiji priprema za dolazak relikvija don Ivana Bosca – izvijestila je indijska katolička agencija Sarnews. Bit će to još jedan cilj u hodočašću svijetom koje je započelo prije dvije godine u Valdoccu, u Italiji, kao priprava za 200. obljetnicu rođenja toga sveca, koja će se slaviti 2015. godine. Hodočašće relikvija don Bosca, koje će obići sve kontinente, prolazeći svim zemljama u kojima djeluju salezijanci – a ima ih oko 130 – organizirano je na poticaj vrhovnoga poglavara salezijanske družbe don Pscuala Cháveza Villanueve.
Na sljedećim će parlamentarnim izborima u indijskoj državi Kerala, predviđenima za 13. travnja, prvi put sudjelovati i jedna stranka katoličkoga nadahnuća, koju je ustanovila skupina katoličkih vjernika laika, razočaranih drugim strankama zbog nedostatne pozornosti prema problemima lokalne kršćanske zajednice koja je u posljednje vrijeme više puta bila žrtva nesnošljivosti.
Na Tajvanu se održavaju posebni skupovi o zvanjima, budući da se mnogi mladi prijavljuju kao kandidati za svećenike, redovnice i redovnike.
Vlada Dominikanske repbulike potpisalo je poseban ugovor sa salezijancima glede školovanja siromašnih da bi im se osiguralo i trajna naobrazba.
Salezijansko središte u Palmasu u Brazilu organizira posebnu skrb za socijalno ugroženu mladež posebnim tečajevima za rad, sport i školu.
All the contents on this site are copyrighted ©.