2011-04-08 16:25:01

Vatikanen inleder dialog med katolska bloggare den 2 maj


(08.04.11) Det Påvliga kulturrådet och det Påvliga rådet för sociala kommunikationer inbjuder bloggare till Vatikanen den 2 maj så att Vatikanen kan ”lyssna till dem som är aktivt engagerade i denna arena” och ”uppnå en större förståelse för deras behov”. Mötet offentliggjordes i ett pressmeddelande som utgavs den 8 april.

Mötet är öppet för alla katolska bloggare, men det faktum att det bara finns 150 platser i konferenssalen och att Vatikanen är ute efter en blandning av språk innebär att Vatikanen kommer att göra några val. I pressmeddelandet står det att Vatikanen också vill ha en geografisk blandning och en mångfald som skall spegla de olika typer av bloggar som finns på Internet. Däribland institutionella och privata, flertaliga och personliga.

De som vill delta måste ansöka genom att skicka ett email till blogmeet@pccs.it och med en länk till sin blogg. I pressmeddelandet står det också att de som anmäler sig först kommer att prioriteras.

De påvliga råden valde dagen efter påven Johannes Paulus II:s saligförklaring eftersom de antar att många bloggare redan kommer att vara i Rom och därmed inte behöva göra en speciell resa. Simultantolkning kommer att finnas på italienska, engelska, franska, polska och spanska.
All the contents on this site are copyrighted ©.