2011-04-08 15:56:27

Shahbaz Bhattis bibel till martyrkyrkan San Bartolomeo i Rom


(08.04.2011) ”Stöd mitt arbete och hjälp alla behövande och lidande människor i Pakistan, både muslimer och dem som tillhör de religiösa minoriteterna”. Det är appellen som Paul Bhatti, bror till den mördade pakistanske minoritetsministern, riktar genom missionsnyhetsbyrån AsiaNews. Han är ordförande i All Pakistan Minorities Alliance samt den pakistanske premiärministerns specielle rådgivare för de religiösa minoriteterna och deltog denna vecka i en högtidlig bönestund till minne av sin bror i kyrkan San Bartolomeo på Tiberön i Rom som hade organiserats av kommuniteten Sant´Egidio och leddes av mons. Coutts, biskop i Faisalabad. Samtidigt överlämnades Shahbaz Bhattis Bibel som nu kommer att tillhöra de minnen efter martyrerna som bevaras i kyrkan.

”Den katolska religionen uppmanar till solidaritet och kärlek utan åtskillnad”, sa Paul Bhatti, ”därför ber jag katolikerna i världen att stödja inte endast de kristna utan alla svaga och lidande personer i Pakistan”. Han vädjade även till världssamfundet och de kristna i Västerlandet: ”jag ber er om stöd och hjälp i mitt nya uppdrag”.

I sin predikan sa mons. Coutts att ”Shahbaz Bhatti visade vägen och vi skall fortsätta och vandra den med mod. Hans mission var att främja freden, endräkten, kärleken och förståelsen i ett land som upplever religionsrelaterad intolerans”.

San Bartolomeo-kyrkan är den kyrka i Rom som har tillägnats 1900- och 2000-talets martyrer. Där förvaras de 12.000 dokument som kommit till kommissionen i Vatikanen som har ägnat sig åt 1900-talets martyrer. Och det var Johannes Paulus II som lät inrätta denna kommission i samband med Jubelåret 2000. Bibeln som tillhörde Shahbaz Bhatti finns således nu tillsammans med andra signifikativa minnen som bevaras i denna kyrka, bland vilka den salvadoranske ärkebiskopen Oscar Romeros mässbok.

All the contents on this site are copyrighted ©.