2011-04-07 16:41:26

Kyrkans budskap till buddhisterna inför deras Vesak-fest


(07.04.2011) Med anledning av Vesak-festen som är buddhisternas största högtid och firas till minne av de viktigaste händelserna i Buddhas liv har det Påvliga rådet för den interreligiösa dialogen riktat ett budskap till buddhisterna med titeln ”Kristna och buddhister vördar människolivet såsom grunden för respekten för alla människor”. I år firas Vesak den 21 maj i Korea och Taiwan, den 28 maj i Thailand, Sri Lanka och andra asiatiska länder. Men i Japan firades Vesak-festen redan den 8 mars.

I budskapet som har undertecknats av ordföranden i det Påvliga rådet, kardinalen Tauran och av sekreteraren, ärkebiskopen Celata, uttrycks framförallt önskan om att vänskaps- och samarbetsbanden som redan existerar mellan de två religionerna skall förstärkas i tjänsten för mänskligheten. ”Vi tar detta tillfälle i akt för att tillsammans reflektera över ett tema som idag är av särskild vikt, d.v.s. miljökrisen som redan har vållat stora problem och lidanden i hela världen. Ansträngningarna hos våra två samfund för engagemanget i den interreligiösa dialogen har bidragit till att skapa en ny medvetenhet om den sociala och andliga betydelsen som våra respektive religiösa traditioner har på detta område. Vi har ett gemensamt sätt att betrakta värden, såsom respekten för naturen, kontemplationen, ödmjukheten, enkelheten, medkänslan och generositeten. Dessa värden bidrar till ett liv av icke-våld, jämvikt och måttfullhet.”

”Kristna och buddhister hyser en djup respekt för människolivet. Det är därför viktigt för oss att uppmuntra ansträngningarna som syftar till att skapa en känsla av ekologiskt ansvar och samtidigt åter framhålla våra gemensamma övertygelser om människolivets okränkbarhet, människans värdighet och den unika missionen för familjen, där man lär sig att älska sin nästa och respektera naturen”.


All the contents on this site are copyrighted ©.