2011-04-06 14:31:58

Assisimötet 27 oktober: "Sanningens pilgrimer, Fredens pilgrimer"


(06.04.11) Benedictus XVI och företrädare för världens största religioner kommer att hålla tal och förnya deras fredsengagemang när de träffas i Assisi den 27 oktober. Men de kommer inte att be tillsammans, förkunnade nyligen Vatikanen. Istället kommer Benedictus XVI:s formella bönestund att hållas i Vatikanen kvällen före mötet i Assisi. I oktober 2011 firar världen 25-årsdagen av påve Johannes Paulus II:s fredsbönemöte i Assisi. Mötet år 1986 sågs av många som en milstolpe i interreligiösa relationer, men kritiserades av vissa katoliker som sade att det blandade element från kristna och icke-kristna religioner på ett olämpligt sätt.

Vatikanens presskontor utgav den 2 april ett uttalande som förkunnade temat för det interreligiösa mötet, nämligen: "Sanningens pilgrimer, Fredens pilgrimer" samt en allmän beskrivning av evenemangets händelser. "Varje människa är ytterst en pilgrim på jakt efter sanning och godhet" står det i uttalandet. Detta sökande kräver att människor inleder en dialog med varandra, "troende och icke troende, utan att förlora den egna identiteten eller hänge sig åt olika former av synkretism” som innebär att man hänsynslöst blandar element från olika religioner.

"I den mån sanningens pilgrimsfärd är autentiskt, öppnas en väg till dialog med andra, den utesluter ingen och den förpliktigar alla till att vara byggare av broderskap och fred. Dessa är de element som den helige Fadern vill koncentrera på under mötet" sade Vatikanen. Uttalandet offentliggjorde att Benedictus XVI kommer att förbereda sig för Assisimötet genom att leda en bönevaka tillsammans med katoliker från Roms stift i Peterskyrkan kvällen före invigningen. Andra katolska stift och andra kristna samfund uppmuntras att organisera liknande bönestunder.

Vatikanen sade att påven har bjudit till Assisimötet företrädare för andra religioner, ledare av andra kristna samfund och företrädare för världens kulturliv och vetenskapsvärld som inte bekänner sig till en religiös tro, men som "ser sig själva som sökare efter sanningen och är medvetna om ett delat ansvar för rättvisa och fred". Inbjudningarna skickas ut av det Påvliga rådet för interreligiös dialog, det Påvliga rådet för främjandet av kristen enhet och det Påvliga kulturrådet.

Benedictus XVI och andra deltagare kommer att ta ett tåg till Assisi den 27 oktober. Efter olika tal i basilikan Santa Maria degli Angeli kommer deltagare att dela en enkel lunch, följt av en tystnadsstund för "egen reflektion och bön". På eftermiddagen kommer deltagarna att vandra i en pilgrimsprocession till basilikan San Francesco, helgonets viloplats, där de kommer att ”högtidligt förnya deras gemensamma fredsengagemang” förkunnade Vatikanen i sitt uttalande inför Assisimötet den 27 oktober.
All the contents on this site are copyrighted ©.