2011-04-05 16:13:51

Den nya filmen ”Cristiada” handlar om Cristero-upproret i Mexico


(05.04.11) Den mexikanska skådespelaren Eduardo Verástegui, känd för sitt starka försvar av det ofödda livet i Hollywood, har huvudrollen i en ny film om den Välsignade Anacleto Gonzalez Flores, en katolik som blev martyr i Mexiko under det kristna folkets uppror på 1920talet. I en intervju med Tv-nätverket Univision, sade Eduardo Verástegui att "Cristiada är en film med ett stort budskap om tro, kärlek, hopp, lojalitet och mod. Den handlar om religiös förföljelse i Mexiko under president Plutarco Elias Calles, vars krig mot Kyrkan krävde mer än 200,000 liv". Det kallas för Cristero-upproret.

Filmens tema har en lång historia. Mexiko blev tidigt på 1500-talet en spansk koloni. Men under senare delen av 1700-talet inträdde en försämring i relationerna mellan Kyrkan i Mexiko och den världsliga spanska kronan. Mexikos självständighetsförklaring år 1810 som orsakade krig mot Spanien leddes bland andra av prästerskapet. Det slutade med landets självständighet år 1821 men den nya regeringen begränsade Kyrkans inflytande.

Den mexikanska socialistiska revolutionen utbröt 1910 och Kyrkan var då ett hinder för revolutionen att bli ensamhärskare. 1917 fick revolutionen sin konstitution, känd för sin starka lagstiftning mot Kyrkan. 1925 iscensattes ett försök att åstadkomma schism genom att den ”mexikanska katolska apostoliska kyrkan” skapades med en av regeringen tillsatt ”patriark”. Denna provokation ledde till motstånd och lokala strider. Dessa ledde året därefter till inbördeskrig.

Trots att biskoparna tog avstånd från våldshandlingarna, fastslog regeringen förbud mot offentlig gudstjänst och själavård. Men under hösten 1926 samlades Cristeros under fältropen ”Länge leve Kristus Konungen” och ”Länge leve Jungfrun av Guadalupe”. Striderna kulminerade under första delen av 1929, då Cristeros hade 50 000 man under vapen. Man nådde en fredslösning och den 21 juni samma år förklarade regeringen och biskoparna gemensamt att kyrkorna åter skulle öppnas. Schismen hade avförts.

Men från 1931 började konflikterna tillta. Kyrkan sökte konsekvent att undvika varje återupprepande av Cristero-upproret. Regeringen satte nu in stöten på undervisningens område; genom ”socialistisk uppfostran” skulle lydnad indoktrineras. Hundratals skollärare mördades som protest mot undervisningens likriktning. Det folkliga motståndet var så ursinnigt, att från 1936 började regeringen slå till reträtt. 1938 hade förhållandena normaliserats.

Den mexikanska historien efter 1938 är inte så dramatisk. Landet har ingen officiell religion men år 1992 lyfte Mexiko nästan alla religiösa restriktioner och etablerade diplomatiska förbindelser med den Heliga Stolen.All the contents on this site are copyrighted ©.