2011-04-04 17:51:46

"Håll dopets låga brinnande med bön och välgörenhet" Benedictus XVI:s Angelusbön på Laetare


(04.04.11) På lördagen inföll årsminnet av den tidigare påven Johannes Paulus II:s dödsdag. Han avled den 2 april 2005, efter den första vespern till första söndagen efter påsk det året, söndagen ”In albis”, den söndag som han själv beslutade skulle tillägnas den Gudomliga Barmhärtigheten, i samband med att han helgonförklarade syster Maria Faustina Kowalska, den 30 april 2000. Efter Angelusbönen talade Benedictus XVI om sin älskade företrädare.

”På grund av hans kommande saligförklaring har jag inte firat den traditionella mässan för avlidna på hans dödsdag igår, men jag mindes honom i min bön vilket jag är säker att även många av er gjorde. Under fastans resa förbereder vi för att fira påsk, och vi ser även med glädje fram emot den dag då vi kan vörda denna store påve och Kristi vittne som helgon, och förlita oss ännu mer på hans förbön.”

Under Angelusreflektionen denna vecka talade påven om Guds tecken, och påminde om att kyrkan liturgi denna söndag, som går under benämningen ”Laetare”, inbjuder till att glädjas, vilket Ingångsantifonen förkunnar: "Gläd dig, Jerusalem, och fröjdas över henne, alla ni som håller henne kär; jubla högt med henne, alla ni som har sörjt med henne. Ni ska få tröst” (jfr Jesaja från 66,10 till 11).

”Vilken är den bakomliggande orsaken till denna glädje?”, frågar påven, och fortsätter med att svaret finner vi i dagens evangelium där Jesus helade en man som varit blind från födseln. ”Den fråga som Herren ger till den blinde är berättelsens kulmen: "Tror du på Människosonen?" (Joh 9:35). Mannen erkänner tecknet som utförs av Jesus, och passerar genom ögonens ljus till trons ljus: "Jag tror, ​​Herre" (Joh 9:38)”, sa påven och påpekade att en enkel och ärlig persons trosresa sker stegvis; ”vid första mötet med Jesus är han en "man" bland andra, sedan anser han honom en "profet", och då hans ögon öppnas utropar han "Herre".

I motsats till den botade blinde mannens tro ser vid hjärtats förhårdning i fariséerna som inte ville acceptera mirakelet, eftersom de vägrar att acceptera Jesus som Messias. Folkmassorna diskuterar händelsen och förblir avlägsna och likgiltiga. Den blindes egna föräldrar övervinns av rädsla för att bli dömda av de andra.”

Inför dessa tre gensvar på Herrens mirakel erkännande, fientlighet och likgiltighet, frågar oss påven: ”Och vi, vilket förhållningssätt ställer vi oss till inför Jesus? Även vi föds blinda på grund av Adams synd, men i dopfunten är vi upplysta av Kristi nåd. Synden sårade mänskligheten och la henne i dödens öde mörker, men i Kristus lyser det nya livet och de mål som vi är kallade till. I honom, stärkta av den Helige Ande, får vi styrkan att övervinna det onda och göra gott.”

Påven förklarar att det kristna livet är att ständigt formas av Kristus, den nya människan, och att uppnå full gemenskap med Gud. Herren Jesus är "världens ljus" (Joh 8:12), eftersom ljuset av "kunskapen om Guds härlighet " lyser i honom (2 Kor 4:6). Ett ljus som fortsätter att i historiens komplexa väv, avslöja vilken meningen med människans existens är. I dopriten, då dopljuset tänds av påskljuset – en symbol för den uppståndne Kristus – är det något som hjälper oss att förstå vad som händer i sakramentet.

När våra liv blir upplysta av Kristi mysterium, erfar vi glädjen av att befrias från allt som hotar livets fulla uppfyllelse. När vi nu i dagarna förbereder oss inför påsken, låt oss återuppväcka dopets gåva i oss, den där ljuslågan som ibland hotas av att kvävas i oss. Låt oss livnära den med bön och med kärlek till vår nästa.


All the contents on this site are copyrighted ©.